Skiepijimas

Gripas

Skiepijimas itin svarbus norint apsaugoti žmones nuo gripo. Apskaičiuota, kad Europos Sąjungoje skiepijant nuo sezoninio gripo išsaugoma iki 37 000 gyvybių.

Skiepai nuo sezoninio gripo

Kadangi sezoninio gripo virusai kasmet mutuoja, skiepytis taip pat reikia kasmet, kad skiepai būtų veiksmingi. 2014 m. Europos Komisija paskelbė Komisijos tarnybų darbinį dokumentą, kuriame pateikiama Tarybos rekomendacijos dėl skiepijimo nuo sezoninio gripo įgyvendinimo pažangos tarpinė analizė ir ES šalys raginamos įsipareigoti kasmet paskiepyti 75 % rizikos grupėms priklausančių gyventojų.

Siekdama užtikrinti, kad piliečiai galėtų naudotis saugiais ir veiksmingais skiepais, Komisija bendradarbiauja su:

Skiepai nuo pandeminio gripo

Jeigu prasideda pandemija, Komisija padeda ES šalims koordinuoti atsakomuosius veiksmus ir su skiepais susijusias priemones. Pavyzdžiui, 2009 m. Komisija padėjo parengti nacionalines skiepijimo nuo pandeminio gripo H1N1 (kiaulių gripo) strategijas.

Kadangi vakciną galima pradėti kurti tik tada, kai virusas identifikuojamas (šis procesas gali užtrukti kelis mėnesius), Komisija kartu su Europos vaistų agentūra ėmėsi priemonių, kad tuo atveju, kai paskelbiama pandemija, rinkodaros leidimo suteikimo procedūra būtų paspartinta.

Komisija taip pat bendradarbiavo su Europos vaistų agentūra, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru bei kitomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, kad būtų sukurta veiksminga neigiamos reakcijos į naudojamus skiepus stebėjimo sistema.