Skiepijimas

Gripas

Skiepijimas itin svarbus norint apsaugoti žmones nuo gripo.

Siekdama užtikrinti, kad europiečiai galėtų naudotis saugiais ir veiksmingais skiepais, Komisija bendradarbiauja su keliomis grupėmis:

Skiepai nuo sezoninio gripo

Sezoninio gripo virusai kinta kiekvienais metais, todėl, kad būtų veiksmingi, skiepai turi būti kasmet atnaujinami. Nors saugių ir veiksmingų skiepų yra, paskiepijama nepakankamai europiečių.

2009 m. gruodžio 22 d. Europos Vadovų Taryba priėmė rekomendaciją dėl skiepijimo nuo sezoninio gripo siekdama, kad būtų paskiepyta daugiau rizikos grupėms priklausančių žmonių – 75 % iki 2015 m.

Skiepai nuo pandeminio gripo

Prasidėjus pandemijai, negali būti pagaminti jokie skiepai, kol nenustatytas pandemiją sukėlęs naujasis virusas. Specialiems skiepams nuo pandemijos gauti reikia kelių mėnesių.

Europos Komisija bendradarbiauja su EMA siekdama paspartinti leidimo prekiauti išdavimo procedūrą paskelbus pandemiją. Kadangi leidimai išduodami remiantis ribotais duomenimis, Komisija taip pat dirba su EMA, ECDC ir kitomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, kad sukurtų veiksmingą neigiamos reakcijos į skiepus stebėjimo sistemą.

Prasidėjus pandemijai, Komisija taip pat padeda ES šalims koordinuoti atsakomuosius veiksmus, taip pat ir su skiepais susijusias priemones.

2009 m. Komisija padėjo ES šalims parengti skiepijimo nuo pandeminio gripo H1N1 (vadinamojo kiaulių gripo) strategija .