Vaktsineerimine

Gripp

Vaktsineerimine mängib olulist rolli inimeste kaitsmisel gripi vastu. Euroopa Liidus aitab ainuüksi hooajalise gripi vastu vaktsineerimine igal aastal ära hoida kuni 37 000 surmajuhtumit.

Hooajalised vaktsiinid

Hooajalised gripiviirused muunduvad igal aastal, mistõttu tuleb vaktsiine igal aastal kohandada, et tagada nende jätkuvalt tõhus toime. 2014. aastal avaldas Euroopa Komisjon oma talituste töödokumendi, milles esitati vaheanalüüs hooajalise gripi vastu vaktsineerimist käsitleva nõukogu soovituse rakendamise edusammude kohta. Dokumendis julgustati ELi liikmesriike võtma kohustust vaktsineerida igal aastal hooajalise gripi vastu 75% riskirühmadesse kuuluvatest isikutest.

Selleks et tagada kodanikele juurdepääs ohututele ja tõhusatele vaktsiinidele, teeb komisjon koostööd järgmistega:

Pandeemiavaktsiinid

Pandeemia puhkemisel aitab komisjon ELi liikmesriikidel oma tegevust koordineerida ning sealhulgas võtta vaktsiinidega seotud meetmeid. Näiteks aitas komisjon 2009. aastal välja töötada riiklikke vaktsineerimisstrateegiaid pandeemilise gripi H1N1 (ehk seagripi) vastu.

Kuna vaktsiini väljatöötamine saab toimuda alles pärast viiruse tuvastamist (mis võib kesta mitu kuud), on komisjon võtnud koos Euroopa Ravimiametiga meetmeid müügilubade menetluse kiirendamiseks juhuks, kui kuulutatakse välja pandeemia.

Euroopa Komisjon on samuti koostööd teinud Euroopa Ravimiameti, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ning muude asjakohaste huvirühmadega, et luua tõhus süsteem kõrvalmõjude seireks pärast vaktsiini kasutuselevõttu.