Vaktsineerimine

Gripp

Vaktsineerimine mängib olulist rolli inimeste kaitsmisel gripi vastu.

Eurooplastele ohututele ning tõhusatele vaktsiinidele juurdepääsu tagamiseks teeb komisjon koostööd mitmete osapooltega:

Hooajalised vaktsiinid

Hooajalised gripiviirused muutuvad igal aastal. Seega tuleb vaktsiine igal aastal uuendada, et tagada nende tõhusus. Kuigi ohutud ja tõhusad vaktsiinid on olemas, ei saa piisavalt eurooplasi vaktsineeritud.

22. detsembril 2009 võttis Euroopa Ülemkogu vastu soovituse, mis käsitleb vaktsineerimist hooajalise gripi vastu. Selle eesmärk on vaktsineerida suuremal hulgal riskirühmadesse kuuluvaid inimesi (75% aastaks 2015).

Pandeemiavaktsiinid

Kui puhkeb pandeemia, ei saa vaktsiini välja töötada enne, kui pandeemiat põhjustav uus viirus on tuvastatud. Konkreetse pandeemiavaktsiini väljatöötamine võtab aega mitu kuud.

Komisjon on teinud koostööd Euroopa Ravimiametiga, et kiirendada turustamislubade andmise menetlust juhul, kui on välja kuulutatud pandeemia. Kuna lubade väljastamine põhineb piiratud andmetel, teeb Euroopa Komisjon samuti koostööd Euroopa Ravimiameti, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ning asjaomaste sidusrühmadega, et luua tõhus süsteem kõrvalmõjude seireks pärast vaktsiini kasutuselevõttu.

Pandeemia puhkemisel aitab komisjon samuti ELi liikmesriikidel kooskõlastada oma tegevust, sealhulgas vaktsiinidega seotud meetmeid.

2009. aastal aitas komisjon ELi liikmesriikidel luua vaktsineerimisstrateegia pandeemilise gripi H1N1  (laiemalt tuntud kui „seagripp”) vastu.