Εμβολιασμός

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Η υγεία των πολιτών

Γρίπη

Ο εμβολιασμός παίζει ρόλο ζωτικής σημασίας για την προστασία των ανθρώπων από τη γρίπη.

Για να διασφαλίζει ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, αποτελεσματικά εμβόλια, η Επιτροπή συνεργάζεται με τις παρακάτω ομάδες εμπειρογνωμόνων:

Εμβόλια για την εποχική γρίπη

Τα εμβόλια για την εποχική γρίπη αλλάζουν κάθε χρόνο, επειδή απαιτείται να αναπροσαρμόζονται για να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους. Αν και υπάρχουν ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια, δεν εμβολιάζεται επαρκής αριθμός Ευρωπαίων.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2009 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης σε μια προσπάθεια να επιτύχει τον εμβολιασμό περισσότερων ατόμων από τις ομάδες κινδύνου: 75% μέχρι το 2015.

Εμβόλια για την αντιμετώπιση πανδημίας

Όταν εμφανίζεται μια πανδημία δεν μπορεί να παρασκευαστεί εμβόλιο μέχρις ότου προσδιοριστεί ο ιός που την προκαλεί. Χρειάζονται αρκετοί μήνες για τη διάθεση στο εμπόριο συγκεκριμένου εμβολίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τον ΕΜΑ για να επιταχύνει τη διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του εμβολίου μετά τη διαπίστωση της πανδημίας. Επειδή οι άδειες βασίζονται σε περιορισμένα δεδομένα, η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης με τον ΕΜΑ, το ECDC και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης των ενδεχόμενων ανεπιθύμητων παρενεργειών μόλις αρχίσει να χρησιμοποιείται το εμβόλιο.

Όταν εκδηλωθεί πανδημία, η Επιτροπή βοηθά επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ να συντονίσουν τις ενέργειές τους, όπως τη λήψη μέτρων σχετικά με τα εμβόλια.

Το 2009, η Επιτροπή βοήθησε τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν στρατηγική εμβολιασμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας γρίπης H1N1  (γνωστής και ως "γρίπης των χοίρων")