Vaccination

Influenza

Vaccination er et af de vigtigste redskaber i kampen for at beskytte mennesker mod influenza.

For at sikre EU-borgerne adgang til sikre og effektive vacciner samarbejder Kommissionen med flere forskellige grupper, herunder:

Sæsonvacciner

Der kommer nye sæsonbetingede influenzavira hvert år. Det betyder, at vaccinerne skal opdateres hvert år for at virke. Selv om der findes sikre og effektive vacciner, er der stadig for få EU-borgere, der bliver vaccineret.

Den 22.december 2009 vedtog Det Europæiske Råd en henstilling om vaccination mod sæsonininfluenza i et forsøg på at få flere personer i risikogrupper vaccineret – målet er en dækning på 75 % i 2015.

Pandemiske vacciner

Hvis der opstår en pandemi, skal det nye virus, der har forårsaget pandemien, identificeres, før der kan fremstilles en vaccine. Det tager flere måneder, før man kan have en bestemt pandemivaccine klar til brug.

Kommissionen har sammen med EMA arbejdet på at fremskynde proceduren for tilladelse til markedsføring af en vaccine, så snart det er erklæret, at der er tale om en pandemi. Eftersom tilladelser gives på baggrund af begrænsede data, har Kommissionen også samarbejdet med EMA, ECDC og andre relevante aktører om at etablere et effektivt system til at overvåge bivirkninger, efter at en vaccine er taget i brug.

Hvis der opstår en pandemi, bistår Kommissionen endvidere EU-landene med at koordinere deres indsats, bl.a. med foranstaltninger vedrørende vacciner.

I 2009 hjalp Kommissionen EU-landene med at udvikle en vaccinationsstrategi over for pandemisk H1N1-influenza  (populært kaldet "svineinfluenza")