Očkování

Chřipka

Při ochraně lidí před chřipkou hraje klíčovou roli očkování.

Při zajišťování bezpečných a účinných vakcín spolupracuje Komise s několika různými skupinami:

Očkování proti sezónní chřipce

Viry sezónní chřipky se každý rok mění. Proto je nutno každý rok upravovat i očkovací látky, aby bylo očkování stále účinné. Přestože existují bezpečné a účinné vakcíny, neočkuje se v Evropě dostatečný počet lidí.

Dne 22. prosince 2009 přijala Evropská rada doporučení o očkování proti sezónní chřipce, podle kterého by se do roku 2015 mělo každoročně nechat očkovat až 75 % lidí z rizikových skupin.

Očkování proti pandemické chřipce

Při vypuknutí pandemie nelze vyrobit vakcínu, dokud není identifikován virus, který ji způsobil. Příprava vakcíny proti dané pandemické chřipce trvá několik měsíců.

Komise spolupracuje s EMA na tom, aby se v případě vyhlášení pandemie urychlil postup pro uvedení příslušné vakcíny na trh. Vzhledem k tomu, že se povolování provádí pouze na základě omezených údajů, spolupracuje Komise s EMA, ECDC a dalšími zúčastněnými subjekty na vytvoření účinného systému, který by sledoval nepříznivé účinky vakcín po použití.

Komise v takových situacích pomáhá členským státům koordinovat jejich reakce, a to včetně opatření týkajících se právě vakcín.

V roce 2009 pomohla Komise státům EU vypracovat strategii očkování proti pandemii chřipky H5N1  (známé pod názvem „prasečí chřipka“).