Ваксинация

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Грип

Ваксинацията играе главна роля в защитата на хората от грипа.

За да гарантира, че европейците имат достъп до безопасни и ефикасни ваксини, Комисията си сътрудничи с няколко групи:

Сезонни ваксини

Вирусите на сезонния грип се променят всяка година. Ето защо ваксините трябва да бъдат актуализирани всяка година, за да имат ефект. Въпреки че съществуват безопасни и ефикасни ваксини, недостатъчно европейци се ваксинират.

На 22 декември 2009 г. Европейският съвет прие препоръка за сезонната ваксинация против грип в опит да накара повече хора от рискови групи да се ваксинират – целта е 75 % до 2015 г.

Ваксини против пандемии

В случай на пандемия не може да бъде произведена ваксина, докато не бъде идентифициран новия вирус, който я причинява. Обикновено минават няколко месеца, преди определена пандемична ваксина да стане достъпна.

Комисията работи заедно с агенцията по лекарствата, за да ускори процедурата по разрешаване на пускане на пазара след обявяване на пандемия. Тъй като разрешенията се базират на ограничено количество данни, Комисията си сътрудничи с EMA, ECDC и други заинтересовани лица, за да създаде ефективна система за следене на нежеланите реакции след пускането в употреба на ваксината.

При пандемия Комисията също помага на страните от ЕС да координират реакциите си – в това число мерките, свързани с ваксините.

През 2009 г. Комисията помогна на страните от ЕС да изготвят стратегия за ваксинация против пандемията от грип H1N1  (познат под името "свински грип").