Ваксинация

Грип

Ваксинацията играе изключително важна роля за предпазването на хората от грип. Според оценки ваксинирането само срещу сезонен грип в Европейския съюз предотвратява смъртта на 37 000 души всяка година.

Ваксини срещу сезонен грип

Тъй като сезонните грипни вируси всяка година се променят, ваксинирането срещу тях трябва да става ежегодно, за да се гарантира ефективността на ваксините. През 2014 г. Европейската комисия публикува работен документ на службите на Комисията, в който се прави междинен анализ на изпълнението на препоръката на Съвета относно ваксинирането срещу сезонен грип, като се призовават страните от ЕС да поемат ангажимент за ежегодно ваксиниране срещу сезонен грип на 75 % от хората от рискови групи.

За да се гарантира, че гражданите имат достъп до безопасни и ефективни ваксини, Комисията работи с:

Ваксини срещу пандемичен грип

Когато има пандемия, Комисията подпомага координирането на реакцията на страните от ЕС, включително мерките, свързани с ваксините. Така например през 2009 г. тя помогна за разработването на национални стратегии за ваксиниране срещу пандемичния грип H1N1 (наричан още „свински грип“).

Тъй като разработването на ваксина е възможно едва след идентифицирането на вируса, а това може да отнеме месеци, Комисията заедно с EMA взе мерки за ускоряване на процедурата за предоставяне на разрешение за търговия при обявяване на пандемия.

Тя работи също така с EMA, ECDC и други заинтересовани страни за създаване на ефективна система за наблюдение на нежеланите реакции, когато дадена ваксина бъде пусната в употреба.