Vaccinationer

HPV – humant papillomavirus

Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor mellan 15 och 44 år, efter bröstcancer. Livmoderhalscancer orsakas av vissa stammar av HPV-virus, humant papillomavirus. Enligt studier förekommer HPV i över 90 procent av fallen.

Det finns vacciner som kan förebygga infektion med de virusstammar som oftast orsakar cancer. I länder där kvinnor regelbundet kallas till gynekologisk cellprovtagning har antalet sjukdoms- och dödsfall minskat kraftigt.

Två HPV-vacciner godkända i EU

Efter klartecken från Europeiska läkemedelsmyndigheten har EU godkänt två HPV-vacciner:

Vaccinerna förebygger infektioner med de två vanligaste virusstammar som orsakar livmoderhalscancer.

EU-samarbete – plattform och expertgrupp

EU-länderna utbyter information om vaccinering och andra insatser mot HPV med hjälp av plattformen Venice, där EU-kommissionen fungerar som samordnare. Europeiska smittskyddsmyndigheten finansierar plattformen och har inrättat en expertgrupp som ska följa upp EU-ländernas strategier för HPV-vaccinering.

Cancerscreening

HPV-vaccinerna ger inget hundraprocentigt skydd mot livmoderhalscancer och ersätter inte regelbundna cellprovskontroller. EU-länderna uppmanas att först införa screeningprogram med cellprovtagning innan de börjar vaccinera mot HPV. Screeningprogrammen bör följa de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring vid screening och diagnos av livmoderhalscancer.