Cepljenje

Humani virus papiloma

Rak materničnega vratu je druga najpogostejša oblika raka pri ženskah v starosti od 15 do 44 let, takoj za rakom dojk. Države, ki so uvedle presejalne programe za odkrivanje raka materničnega vratu, so znatno zmanjšale stopnjo obolevnosti in umrljivosti, vendar je ta vrsta raka v EU še vedno glavni vzrok smrti pri ženskah.

Med povzročitelji raka materničnega vratu so nekateri genotipi humanega virusa papiloma (HPV). Raziskave kažejo, da je HPV prisoten v več kot 90 % primerov raka materničnega vratu.

EU odobrila dve cepivi proti HPV

Znanstveni odbor Evropske agencije za zdravila je odobril dve cepivi proti okužbam s humanim virusom papiloma, ki se lahko tržita v Evropski uniji:

Ti cepivi preprečujeta okužbo z dvema najpogostejšima genotipoma HPV, ki povzročata raka materničnega vratu.

Strokovno sodelovanje v EU

Države članice v sistemu VENICE izmenjujejo informacije o cepljenju proti okužbam s humanim virusom papiloma in drugih dejavnostih v zvezi s HPV. Evropska komisija skrbi za nemoteno delovanje sistema.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni financira sistem VENICE in je ustanovil strokovno skupino za uvedbo cepljenja proti okužbam s HPV v državah članicah EU. Poročilo strokovne skupine za leto 2008 vsebuje pregled različnih vidikov uvedbe cepljenja:

  • znanstvena presoja cepiva proti okužbam s HPV,
  • presejalni programi za raka materničnega vratu,
  • ciljne populacije,
  • strategije izvajanja,
  • stroški cepljenja,
  • nadzor in vrednotenje programov cepljenja,
  • prihodnje prednostne naloge raziskav.

Presejanje za raka

Cepljenje proti okužbam s HPV ne zagotavlja 100-odstotne zaščite pred rakom materničnega vratu.

Cepivo zaenkrat preprečuje okužbe z genotipi HPV, ki povzročijo približno 70 % primerov raka materničnega vratu v svetu. Nobeno cepivo tudi ni 100-odstotno učinkovito.

Cepljenje proti okužbam s HPV ni nadomestilo za redni pregled materničnega vratu.

EU je zato državam članicam priporočila, naj pred uvedbo cepljenja proti okužbam s HPV izvedejo obsežne nacionalne presejalne programe za odkrivanje raka materničnega vratu (z odvzemom brisa materničnega vratu). Presejalni programi morajo upoštevati Evropske smernice za zagotavljanje kakovosti pri presejanju in diagnosticiranju raka materničnega vratu.

Priporočilo EU