Cepljenje

Humani virus papiloma (HPV)

Rak materničnega vratu je druga najpogostejša oblika raka pri ženskah v starosti od 15 do 44 let, takoj za rakom dojk. Med povzročitelji raka materničnega vratu so nekateri genotipi humanega virusa papiloma (HPV). Raziskave kažejo, da je HPV prisoten v več kot 90 % primerov raka materničnega vratu.

Cepiva lahko preprečijo okužbo z genotipi HPV, ki najpogosteje povzročajo raka. Države, ki so uvedle presejalne programe za odkrivanje raka materničnega vratu, so znatno zmanjšale stopnjo obolevnosti in umrljivosti.

EU odobrila dve cepivi proti HPV

Na podlagi mnenja znanstvenega odbora Evropske agencije za zdravila je EU odobrila trženje dveh cepiv proti okužbam s humanim virusom papiloma. Cepivi preprečujeta okužbo z dvema najpogostejšima genotipoma HPV, ki povzročata raka materničnega vratu:

Strokovno sodelovanje v EU

Države članice v sistemu VENICE izmenjujejo informacije o cepljenju proti okužbam s humanim virusom papiloma in drugih dejavnostih v zvezi s HPV.

Evropska komisija skrbi za nemoteno delovanje sistema. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki financira sistem VENICE, je ustanovil strokovno skupino za uvedbo cepljenja proti okužbam s HPV v državah članicah EU.

Presejanje za raka

Cepivo proti okužbi s HPV ne zagotavlja 100-odstotne zaščite pred rakom materničnega vratu in cepljenje ne nadomešča rednih pregledov materničnega vratu. Državam članicam se priporoča, da pred uvedbo cepljenja proti okužbam s HPV izvedejo obsežne nacionalne presejalne programe za odkrivanje raka materničnega vratu (z odvzemom brisa materničnega vratu). Presejalni programi morajo upoštevati Evropske smernice za zagotavljanje kakovosti pri presejanju in diagnosticiranju raka materničnega vratu.