Očkovanie

Ľudský papilomavírus (HPV)

Pre ženy vo veku 15 – 44 rokov v EÚ predstavuje rakovina krčka maternice druhé najrozšírenejšie zhubné ochorenie po rakovine prsníka. Rakovinu krčka maternice spôsobujú niektoré kmene ľudského papilomavírusu (HPV). Podľa rôznych štúdii sa jeho prítomnosť preukázala vo viac ako 90 % prípadoch ochorenia.

Existujú vakcíny, ktoré môžu zabrániť infekcii druhmi HPV, ktoré najčastejšie spôsobujú rakovinu. Krajiny s programami skríningu rakoviny krčka maternice majú výrazne nižší výskyt rakoviny krčka maternice a nižšiu mieru úmrtnosti.

EÚ povolila dve vakcíny proti ľudskému papilomavírusu (HPV)

EÚ dostala od vedeckého výboru Európskej agentúry pre lieky zelenú a povolila uvedenie dvoch vakcín proti vírusu HPV na trh. Tieto vakcíny bránia infekciám dvomi hlavnými kmeňmi vírusu HPV, ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice, a sú to:

Platforma pre spoluprácu na úrovni EÚ a skupina odborníkov

Členské štáty EÚ si vymieňajú informácie o imunizácii proti HPV a iných činnostiach súvisiacich s HPV prostredníctvom platformy VENICE (Vaccine European New Integrated Collaboration Effort).

Európska komisia túto spoluprácu koordinuje a sprostredkúva. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb financuje túto platformu a vytvorilo skupinu odborníkov, ktorá má preskúmať zavedenie očkovania proti HPV v krajinách EÚ.

Skríning rakoviny

Vakcíny proti HPV neposkytujú 100 % ochranu pred rakovinou krčku maternice a očkovanie nenahrádza pravidelný skríning krčka maternice. Vnútroštátne orgány by mali pred zavedením očkovania proti HPV vykonať organizovaný skríning krčka maternice v celej populácii založený na vyšetreniach formou PAP steru. V tomto skríningu by sa mali zohľadniť Európske usmernenia pre zabezpečovanie kvality v oblasti skríningu rakoviny krčka maternice.