Očkovanie

Ľudský papiloma vírus (HPV)

Pre ženy vo veku 15 – 44 rokov predstavuje v EÚ rakovina krčka maternice druhé najrozšírenejšie zhubné ochorenie po rakovine prsníka. Krajinám, ktoré zaviedli skríningové programy, sa podarilo vo výraznej miere znížiť výskyt tohto ochorenia, ktoré je v EÚ aj naďalej jednou z hlavných príčin úmrtia žien.

Rakovinu krčka maternice spôsobujú niektoré kmene ľudského papiloma vírusu (HPV). Podľa iných štúdii sa jeho prítomnosť preukázala vo viac ako 90 % prípadoch ochorenia.

EÚ povolila dve vakcíny proti papiloma vírusu

Na základe kladného stanoviska vedeckého výboru Európskej agentúry pre lieky EÚ povolila predaj dvoch vakcín:

Tieto dve očkovacie látky fungujú ako prevencia proti infekciám spôsobeným dvoma hlavnými kmeňmi papiloma vírusu, ktoré spôsobujú rakovinu krčka maternice.

Platforma pre spoluprácu na úrovni EÚ a odborná skupina

Členské štáty si prostredníctvom platformy VENICE vymieňajú informácie o imunizácii proti ľudskému papiloma vírusu a iných aktivitách v tejto oblasti. Európska komisia koordinuje a povzbudzuje túto spoluprácu.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré platformu financuje, vytvorilo odbornú skupinu, ktorá má preskúmať zavedenie očkovania v krajinách EÚ. Skupina sa vo svojej správe z roku 2008 sústredila na tieto otázky:

  • vedecké vyhodnotenie účinnosti vakcín proti ľudskému papiloma vírusu;
  • skríningové programy na výskyt rakoviny krčka maternice;
  • cieľové skupiny;
  • realizácia imunizácie;
  • náklady;
  • monitorovanie a vyhodnotenie;
  • budúce priority v oblasti výskumu.

Skríning rakoviny

Vakcinácia proti HPV nezaručuje 100 % ochranu pred rakovinou krčka maternice.

Existujúce očkovacie látky sú účinné proti skupine kmeňov papiloma vírusu, ktoré spôsobujú asi 70 % celosvetového výskytu rakoviny krčka maternice. Okrem toho, žiadna vakcína nie je 100 % účinná.

Očkovanie nie je náhradou pravidelného skríningu.

Orgánom verejného zdravia sa odporúča, aby pred zavedením vakcinácie vykonali organizovaný skríning založený na mikroskopických testoch, počas ktorého by mali zohľadniť Európske usmernenia pre zabezpečovanie kvality v oblasti skríningu rakoviny krčka maternice.

Prečítajte si usmernenia EÚ.