Vaccinatie

Humaan papillomavirus

Voor vrouwen in de EU van 15 tot 44 jaar is baarmoederhalskanker na borstkanker de meestvoorkomende vorm van kanker. Landen met een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker hebben het aantal ziekte- en sterfgevallen flink teruggedrongen, maar het blijft een belangrijke doodsoorzaak voor Europese vrouwen.

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door bepaalde stammen van het humaan papillomavirus (HPV). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat HPV wordt aangetroffen bij ruim 90% van de gevallen van baarmoederhalskanker.

EU-vergunning - twee HPV-vaccins

Na het groene licht van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft de EU toestemming gegeven voor het op de markt brengen van twee HPV-vaccins:

Deze vaccins voorkomen infecties met de twee meestvoorkomende HPV-stammen die baarmoederhalskanker veroorzaken.

Europees samenwerkingsplatform en groep van deskundigen

De EU-landen wisselen informatie uit over HPV-vaccinatie en andere HPV-gerelateerde activiteiten via het VENICE-platform. De Commissie treedt op als facilitator/coördinator.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding financiert het platform en heeft een groep van deskundigen opgericht die zich bezighoudt met de introductie van HPV-vaccinatie in de EU-landen. Het verslag van 2008 van de deskundigengroep gaat over:

  • wetenschappelijke beoordeling van het HPV-vaccin
  • bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker
  • doelgroepen
  • introductiestrategieën
  • kostenaspecten
  • toezicht en evaluatie
  • toekomstige onderzoeksprioriteiten

Bevolkingsonderzoek

Inenting tegen HPV biedt geen 100% bescherming tegen baarmoederhalskanker

De HPV-stammen waartegen de vaccins beschermen, veroorzaken zo'n 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker. Daarbij biedt geen enkel vaccin 100% zekerheid.

De vaccinatie tegen HPV is geen vervanging voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

De overheden in de EU-landen worden aangemoedigd om te zorgen voor een systematisch bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker door middel van uitstrijkjes en pas daarna HPV-vaccinatie in te voeren. Bij dit bevolkingsonderzoek moet rekening worden gehouden met de Europese richtlijnen voor baarmoederhalskankerscreening en diagnose.

Zie ook de EU-aanbeveling