Rokotukset

Ihmisen papilloomavirus (HPV)

Kohdunkaulan syöpä on EU:n alueella 15–44-vuotiaiden naisten toiseksi yleisin syöpä. Vain rintasyöpä on sitä yleisempi. Kohdunkaulan syöpää aiheuttavat tietyt ihmisen papilloomaviruksen (HPV) tyypit. Useiden tutkimusten mukaan yli 90 %:lla kohdunkaulan syöpään sairastuneista on HPV-infektio.

Rokotteilla voidaan estää yleisimpien syöpää aiheuttavien HPV-tyyppien tartunta. Kohdunkaulan syövän seulontaohjelmaa toteuttavissa maissa syövän esiintymistä ja siitä aiheutuvia kuolemantapauksia on onnistuttu vähentämään huomattavasti.

EU:n myyntilupa kahdelle HPV-rokotteelle

Euroopan lääkeviraston tiedekomitean suostumuksella EU on antanut myyntiluvan kahdelle HPV-rokotteelle, jotka estävät kahden tärkeimmän kohdunkaulan syöpää aiheuttavan HPV-tyypin tartunnan.

EU:n yhteistyöfoorumi ja asiantuntijaryhmä

EU-maat vaihtavat tietoa HPV-rokotteista ja muista HPV:hen liittyvistä toimenpiteistä VENICE-foorumissa (Vaccine European New Integrated Collaboration Effort).

Euroopan komissio toimii foorumin koordinoijana. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus rahoittaa foorumin toimintaa, ja se on perustanut asiantuntijaryhmän, joka tutkii mahdollisuutta ottaa HPV-rokotukset käyttöön EU-maissa.

Syöpäseulonnat

HPV-rokotteet eivät anna 100-prosenttista suojaa kohdunkaulan syöpää vastaan, eikä rokote korvaa tavanomaista kohdunkaulan syövän seulontaa. Kansallisia viranomaisia kannustetaan käynnistämään järjestelmälliset, koko väestön kattavat, papa-kokeen avulla tehtävät kohdunkaulan syövän seulonnat ennen HPV-rokotteen käyttöönottoa. Seulonnoissa olisi noudatettava eurooppalaisia kohdunkaulan syövän seulonnan ja taudinmäärityksen laadunvarmistuksen suuntaviivoja.