Rokotukset

Ihmisen papilloomavirus

Kohdunkaulan syöpä on EU:n alueella asuvien 15–44-vuotiaiden naisten toiseksi yleisin syöpämuoto. Vain rintasyöpä on sitä yleisempi. Kohdunkaulan syövän seulontaohjelmaa toteuttavissa maissa syövän esiintymistä ja siitä aiheutuvia kuolemantapauksia on onnistuttu vähentämään huomattavasti, mutta kohdunkaulan syöpä on edelleen merkittävä naisten kuolinsyy EU:ssa.

Kohdunkaulan syöpää aiheuttavat tietyt ihmisen papilloomaviruksen (HPV) kannat. Useissa tutkimuksissa HPV on todettu yli 90 %:ssa kohdunkaulan syöpätapauksista.

EU:n myyntilupa kahdelle HPV-rokotteelle

Euroopan lääkeviraston tiedekomitean suostumuksella EU on antanut myyntiluvan kahdelle HPV-rokotteelle:

Kyseiset rokotteet estävät kahden tärkeimmän kohdunkaulan syöpää aiheuttavan HPV-kannan tartunnan.

EU:n yhteistyöfoorumi ja asiantuntijaryhmä

EU-maat vaihtavat tietoa HPV:tä vastaan rokottamisesta ja muista HPV:hen liittyvistä toimenpiteistä VENICE-foorumissa (Vaccine European New Integrated Collaboration Effort). EU-komissio toimii foorumin koordinoijana.

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus rahoittaa foorumin toimintaa, ja se on perustanut asiantuntijaryhmän, joka tutkii mahdollisuutta ottaa HPV-rokotukset käyttöön EU-maissa. Asiantuntijaryhmän vuonna 2008 julkaisemassa raportissa erityisen huomion kohteena oli

  • HPV-rokotteen tieteellinen arviointi
  • kohdunkaulan syövän seulontaohjelmat
  • kohderyhmät
  • jakelumenetelmät
  • kustannuskysymykset
  • seuranta ja arviointi
  • jatkotutkimuksen painopisteet.

Syöpien seulonta

HPV-rokotteet eivät anna 100-prosenttista suojaa kohdunkaulan syöpää vastaan

HPV-tyypit, joihin rokotteet tehoavat, aiheuttavat noin 70 % maailman naisten kohdunkaulan syöpätapauksista. Mikään rokote ei anna täydellistä suojaa.

HPV-rokote ei korvaa tavanomaista kohdunkaulan syövän seulontaa

Suositusten mukaan viranomaisten tulee käynnistää järjestelmälliset, koko väestön kattavat, papa-kokeen avulla tehtävät kohdunkaulan syövän seulonnat ennen HPV-rokotteen käyttöönottoa. Seulonnoissa olisi noudatettava eurooppalaisia kohdunkaulan syövän seulonnan ja taudinmäärityksen laadunvarmistuksen suuntaviivoja.

EU:n suositus aiheesta