Vaktsineerimine

Inimese papilloomiviirus (HPV)

ELis elavate naiste puhul vanuses 15–44 on emakakaelavähk rinnavähi järel esinemissageduse osas teisel kohal. Emakakaelavähki põhjustavad teatavad inimese papilloomiviiruse tüved. Erinevate uuringute tuvastati HPV enam kui 90% emakakaelavähi juhtude puhul.

On olemas vaktsiinid, mis võivad aidata ennetada nakatumist nende HPV tüüpidega, mis põhjustavad vähki kõige sagedamini. Emakakaelavähi sõleuuringuid korraldavates riikides on emakakaelavähki haigestumine ja seotud surmajuhtumid oluliselt vähenenud.

ELi luba kahe HPV vaktsiini turustamiseks

Pärast Euroopa Ravimiameti teaduskomitee nõusoleku saamist otsustas EL anda loa kahe HPV vaktsiini turustamiseks. Need vaktsiinid, mis aitavad ennetada kahest peamisest emakakaelavähki põhjustavast HPV tüvest tingitud nakkusi, on:

ELi koostööplatvorm ja eksperdirühm

ELi liikmesriigid vahetavad teavet HPV vastu vaktsineerimise ja muude HPVga seotud meetmete kohta platvormi VENICE (Vaccine European New Integrated Collaboration Effort) vahendusel.

Euroopa Komisjon osaleb selles korraldaja/koordinaatorina. Platvormi rahastab Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ning see on loonud eksperdirühma HPV vaktsiini kasutuselevõtmiseks ELi riikides.

Vähktõve sõeluuringud

HPV vaktsiinid ei anna emakakaelavähi vastu 100% kaitset ja vaktsiin ei asenda korrapäraseid emakakaelavähi sõeluuringuid. Ametiasutusi julgustatakse enne HPV vaktsiini kasutuselevõtmist korraldama kogu elanikkonda hõlmavat organiseeritud emakakaelavähi sõeluuringut (pap-testi abil). Sõeluuringu läbiviimisel tuleks võtta arvesse Euroopa suuniseid emakakaelavähi sõeluuringute ja diagnostika kvaliteedi tagamise kohta.