Vaktsineerimine

Inimese papilloomiviirus

ELis elavate naiste puhul vanuses 15–44 on emakakaelavähk rinnavähi järel esinemissageduse osas teisel kohal. Riikides, kus viiakse läbi emakakaelavähi sõleuuringu programme, on emakakaelavähki haigestumine ja sellest põhjustatud surmade arv olulisel määral vähenenud, kuid see on jätkuvalt oluliseks naiste surma põhjuseks Euroopa Liidus.

Emakakaelavähki põhjustavad teatavad inimese papilloomiviiruse (HPV) tüved. Erinevate uuringute tuvastati HPV enam kui 90% emakakaelavähi juhtude puhul.

ELi luba kahe HPV vaktsiini turustamiseks

Euroopa Ravimiameti teaduskomitee pooldava otsuse valguses andis EL loa kahe HPV vaktsiini turustamiseks. Kõnealused vaktsiinid on järgmised:

Need vaktsiinid hoiavad ära kahest HPV enamlevinud tüvest põhjustatud nakkused, mis põhjustavad emakakaelavähki.

ELi koostööplatvorm ja eksperdirühm

ELi liikmesriigid vahetavad teavet HPV vasty vaktsineerimise ning muude HPV-ga seotud meetmete kohta, kasutades selleks platvormi VENICE (Vaccine European New Integrated Collaboration Effort). Euroopa Komisjon osaleb selles korraldaja/koordinaatorina.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus rahastab platvormi ning on loonud eksperdirühma HPV vaktsiini kasutuselevõtmiseks ELi riikides. Asjaomase eksperdirühma 2008. aasta aruandes keskenduti järgmistele teemadele:

  • HPV vaktsiini teaduslik hinnang;
  • emakakaelavähi sõeluuruuringu programmid;
  • sihtrühmad;
  • jaotamisstrateegiad;
  • maksumusega seotud küsimused;
  • seire ja hindamine;
  • edasised teadusuuringute prioriteedid.

Vähktõve sõeluuring

HPV vaktsiinid ei anna 100% kaitset emakakaelavähi vastu.

Vaktsiinidega hõlmatud HPV tüved põhjustavad ligikaudu 70% emakakaelavähi juhtumitest kogu maailmas. Samuti ei ole ükski vaktsiin 100% tõhus.

HPV vaktsiin ei asenda korrapäraseid emakakaelavähi sõeluuringuid.

Ametiasutustel soovitatakse viia läbi kogu elanikkonda hõlmav organiseeritud emakakaelavähi sõeluuring (pap-testi abil) enne HPV vaktsiini kasutuselevõtmist. Sõeluuringu läbiviimisel tuleks võtta arvesse Euroopa suuniseid emakakaelavähi sõeluuringute ja diagnostika kvaliteedi tagamise kohta.

Vt ka ELi soovitus