Εμβολιασμός

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Ιός ανθρώπινων θηλωμάτων

Για τις γυναίκες της ΕΕ ηλικίας 15-44 ετών ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί τον συνηθέστερο καρκίνο μετά τον καρκίνο του μαστού. Στα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόζονται προγράμματα για προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας έχουν μειωθεί σημαντικά τα σχετικά περιστατικά και οι θάνατοι. Αυτό το είδος καρκίνου εξακολουθεί, ωστόσο, να αποτελεί σημαντική αιτία θανάτου για τις γυναίκες στην ΕΕ.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας προκαλείται από ορισμένα στελέχη του ιού ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Σε διάφορες μελέτες, ο ιός HPV εντοπίστηκε σε περισσότερα από το 90% των περιστατικών.

Η ΕΕ εγκρίνει δύο εμβόλια προφύλαξης από τον ιό HPV

Μετά τη σύμφωνη γνώμη της επιστημονικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η ΕΕ ενέκρινε τη διάθεση στην αγορά των παρακάτω δύο εμβολίων για τον ιό HPV:

Τα εμβόλια αυτά προφυλάσσουν από λοιμώξεις που οφείλονται στα δύο κύρια στελέχη του ιού HPV που προκαλούν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Πλατφόρμα συνεργασίας της ΕΕ και ομάδα εμπειρογνωμόνων

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV και για άλλα σχετικά θέματα μέσω της πλατφόρμας VENICE (Vaccine European New Integrated Collaboration Effort). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργεί ως διαμεσολαβητής/συντονιστής.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων χρηματοδοτεί την πλατφόρμα και έχει συγκροτήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων που εξετάζουν την καθιέρωση του εμβολιασμού κατά του ιού HPV στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η έκθεση της ομάδας αυτής για το 2008 εστίασε στα παρακάτω:

  • επιστημονική αξιολόγηση του εμβολίου κατά του ιού HPV
  • προγράμματα για προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
  • πληθυσμοί-στόχοι
  • στρατηγικές προμήθειας
  • ζητήματα κόστους
  • παρακολούθηση και αξιολόγηση
  • προτεραιότητες μελλοντικής έρευνας

Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου

Τα εμβόλια κατά του ιού HPV δεν παρέχουν 100% προστασία από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Τα είδη του ιού HPV που καλύπτονται από τα εμβόλια ευθύνονται για το 70% των περιστατικών καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε όλον τον κόσμο. Επίσης, κανένα εμβόλιο δεν είναι 100% αποτελεσματικό.

Ο εμβολιασμός κατά του ιού HPV δεν αντικαθιστά τον συνήθη προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Συνιστάται στις αρχές να διοργανώνουν προσυμπτωματικούς ελέγχους για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε όλον τον πληθυσμό προτού καθιερώσουν τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV. Για τη διεξαγωγή των ελέγχων αυτών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας των προσυμπτωματικών ελέγχων και της διάγνωσης περιστατικών καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Σύσταση της ΕΕ