Vaccination

Human papillomavirus

Livmoderhalskræft er den næsthyppigste kræftsygdom i EU blandt kvinder i alderen 15-44 år og overgås kun af brystkræft. De lande, der har indført programmer for screening af livmoderhalskræft, har opnået en betydelig reduktion i antallet af dødsfald som følge af livmoderhalskræft, men sygdommen er fortsat en af de mest almindelige dødsårsager for kvinder i EU.

Livmoderhalskræft skyldes visse former for human papillomavirus (HPV). Man har i forskellige undersøgelser af livmoderhalskræft opdaget HPV i mere end 90 % af de undersøgte tilfælde.

EU-godkendelse – to HPV-vacciner

EU har med grønt lys fra det videnskabelige udvalg under Det Europæiske Lægemiddelagentur givet tilladelse til markedsføring af to HPV-vacciner:

Disse vacciner beskytter mod infektioner med de to typer HPV, der forårsager livmoderhalskræft.

EU's samarbejdsplatform og ekspertgruppe

EU-landene udveksler oplysninger om HPV-vaccination og andre aktiviteter vedrørende HPV via VENICE-platformen (Vaccine European New Integrated Collaboration Effort). EU-Kommissionen fungerer som facilitator/koordinator.

Platformen finansieres af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, som har nedsat en ekspertgruppe, der har til opgave at undersøge muligheden for at indføre HPV-vaccination i EU-landene. Ekspertgruppens rapport fra 2008 fokuserede på:

  • videnskabelig evaluering af HPV-vaccinen
  • programmer for screening af livmoderhalskræft
  • målpopulationer
  • leveringsstrategier
  • omkostningsspørgsmål
  • overvågning og evaluering
  • fremtidige prioriterede forskningsområder

Kræftscreening

HPV-vacciner beskytter ikke 100 % mod livmoderhalskræft

De typer HPV, der er dækket af vaccinen, er skyld i cirka 70 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft på verdensplan. Der findes desuden ingen vacciner, der er 100 % effektive.

HPV-vaccinen kan ikke erstatte rutinemæssige screeninger for livmoderhalskræft

Inden der indføres HPV-vaccination, anbefales myndighederne at foretage screeninger for livmoderhalskræft blandt hele befolkningen i form af de såkaldte smear-test, hvor der udtages celler fra livmoderhalsen til undersøgelse. Denne screening skal gennemføres i overensstemmelse med EU's retningslinjer for kvalitetssikring i forbindelse med screening og diagnosticering af livmoderhalskræft

Se EU's henstilling