Vaccination

Human papillomavirus (hpv)

Livmoderhalskræft er den næsthyppigste kræftsygdom i EU blandt kvinder i alderen 15-44 år og overgås kun af brystkræft. Livmoderhalskræft skyldes visse former for human papillomavirus (HPV). Man har i forskellige undersøgelser af livmoderhalskræft opdaget HPV i mere end 90 % af de undersøgte tilfælde.

Der findes nu vacciner, der kan forebygge infektion med de typer HPV, der oftest forårsager kræft. De lande, der har indført screening for livmoderhalskræft, har markant reduceret forekomsten af denne kræftform og dødsfald som følge af den.

EU-godkendelse af to HPV-vacciner

EU har med grønt lys fra det videnskabelige udvalg under Det Europæiske Lægemiddelagentur givet tilladelse til markedsføring af to HPV-vacciner, som forebygger infektioner med de to typer HPV, der oftest forårsager livmoderhalskræft:

EU's samarbejdsplatform og ekspertgruppe

EU-landene udveksler oplysninger om HPV-vaccination og andre aktiviteter vedrørende HPV via VENICE-platformen (Vaccine European New Integrated Collaboration Effort).

Europa-Kommissionen fungerer som facilitator/koordinator. Platformen finansieres af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, som har nedsat en ekspertgruppe, der har til opgave at undersøge muligheden for at indføre HPV-vaccination i EU-landene.

Kræftscreening

HPV-vaccination giver ikke 100 % beskyttelse mod livmoderhalskræft, og den erstatter ikke de rutinemæssige undersøgelser for livmoderhalskræft. Inden der indføres HPV-vaccination, opfordres myndighederne at foretage screeninger for livmoderhalskræft blandt hele befolkningen i form af de såkaldte smear-test, hvor der udtages celler fra livmoderhalsen til undersøgelse. Denne screening skal gennemføres i overensstemmelse med EU's retningslinjer for kvalitetssikring i forbindelse med screening og diagnosticering af livmoderhalskræft.