Očkování

Lidský papilomavirus (HPV)

U žen ve věku 15–44 let je v EU rakovina děložního čípku po karcinomu prsu druhou nejčastější formou rakoviny. Rakovinu děložního čípku způsobují některé kmeny lidského papilomaviru. Různé studie potvrdily přítomnost lidského papillomaviru u více než 90 % případů rakoviny děložního čípku.

Existují již očkovací látky, kterými lze předcházet nákaze těmi kmeny viru HPV, které způsobují rakovinu nejčastěji. V zemích, kde probíhají screeningové programy, se výrazně snížil výskyt rakoviny děložního čípku a souvisejících úmrtí.

Očkování proti HPV (lidský papilomavirus) – dvě dostupné vakcíny

V návaznosti na schválení vědeckým výborem Evropské agentury pro léčivé přípravky EU povolila uvedení na trh dvou očkovacích látek, které ochrání před dvěma hlavními známými kmeny HPV způsobujícími rakovinu děložního čípku:

Evropská platforma pro spolupráci a odborná skupina

Členské země EU si o lidském papillomaviru vyměňují informace o imunizaci a dalších aktivitách zaměřených na HPV prostřednictvím platformy VENICE (Vaccine European New Integrated Collaboration Effort) .

Evropská komise vystupuje jako facilitátor a koordinátor. Platformu financuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a zřídilo také odbornou skupinu, která posuzuje možnosti zavedení očkování proti HPV v zemích EU.

Screening rakoviny

Vakcíny proti HPV neposkytují 100% ochranu proti rakovině děložního čípku a očkování není ani náhradou rutinního screeningu rakoviny děložního čípku. Vnitrostátní orgány se vyzývají, aby před zavedením očkovaní organizovaně prováděly plošné vyšetření děložního čípku stěrem. Tento screening by měl zohledňovat Evropské pokyny pro zabezpečování kvality screeningu a diagnostiky rakoviny děložního čípku.