Očkování

Lidský papilloma virus

U žen ve věku 15–44 let je v EU rakovina děložního čípku po rakovině prsu druhým nejčastějším druhem rakoviny. V zemích, kde probíhá screening, se výskyt tohoto druhu rakoviny a počet jí způsobených úmrtí podstatně snížil. I nadále však jde o významnou příčinu úmrtí.

Rakovinu děložního čípku způsobují některé kmeny lidského papilloma viru (HPV). V různých studiích byla prokázána přítomnost HPV u více než 90 % případů rakoviny děložního čípku.

EU schválila již dva druhy vakcín proti HPV

Vědecký výbor Evropské agentury pro léčivé přípravky schválil uvedení dvou vakcín proti HPV na trh EU:

Tyto vakcíny pomáhají předcházet infekcím způsobovaným dvěma hlavními kmeny HPV, které mají na svědomí rakovinu děložního čípku.

Platforma EU pro spolupráci a odborná skupina

Státy EU si vyměňují informace o imunizaci proti HPV i o dalších činnostech týkajících se HPV prostřednictvím platformy VENICE (Vaccine European New Integrated Collaboration Effort). Komise EU působí jako prostředník a koordinátor těchto činností.

Tuto platformu financuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, které také zřídilo odbornou skupinu pro zavádění očkování proti HPV v členských státech EU. Zpráva odborné skupiny za rok 2008 se zaměřila na:

  • vědecké hodnocení vakcín proti HPV
  • programy screeningu rakoviny děložního čípku
  • cílové skupiny
  • strategie provedení
  • otázky související s náklady
  • sledování a hodnocení
  • priority budoucího výzkumu

Screening rakoviny

Očkování proti HPV neposkytuje před rakovinou děložního čípku 100% ochranu.

Kmeny HPV, proti nimž je vakcinace účinná, způsobují u žen na celém světě zhruba 70 % případů tohoto druhu rakoviny. Žádná vakcína jako taková není navíc 100% účinná.

Očkování proti HPV nenahrazuje pravidelné prohlídky.

Doporučuje se, aby před zavedením očkování proti HPV orgány provedly plošný screening rakoviny děložního čípku prostřednictvím screeningového testu (PAP test). Při tomto screeningu by se měly respoektovat Pokyny EU pro zajištění kvality při screeningu děložního čípku.

Viz doporučení EU