Ваксинация

Човешки папиломавирус (HPV)

При жените на възраст 15-44 години в ЕС ракът на шийката на матката е на второ място по разпространение след рака на гърдата. Ракът на шийката на матката се причинява от някои щамове на човешкия папиломавирус. Според различни изследвания в 90 % от случаите на рак на шийката на матката е откриван HPV.

Съществуват ваксини, което могат да предотвратят инфектирането с тези видове HPV, които най-често причиняват рак. В страни, в които има програми за скрининг за рак на шийката на матката, значително са намалели заболеваемостта и смъртните случаи от това заболяване.

Разрешение от ЕС — две ваксини срещу човешки папиломавирус

След като научният комитет на Европейската агенция по лекарствата даде одобрението си, ЕС разреши продажбата на две ваксини срещу човешки папиломавирус (HPV), които предотвратяват инфектирането с два основни щама на HPV, причиняващи рак на шийката на матката:

Платформа за сътрудничество и експертна група на ЕС

Държавите от ЕС обменят информация за имунизацията и други дейности във връзка с HPV, като използват платформата VENICE (нови европейски интегрирани усилия за сътрудничество в областта на ваксините).

Европейската комисия играе ролята на посредник/координатор. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията финансира платформата и създаде експертна група, която да наблюдава въвеждането на ваксинацията срещу HPV в страните от ЕС.

Скрининг за ракови заболявания

Ваксините срещу HPV не осигуряват 100 % защита срещу рак на шийката на матката, а ваксинацията не може да замести редовния скрининг за този вид раково заболяване. Националните органи се насърчават да извършват организиран скрининг за рак на шийката на матката чрез цитонамазка, преди да въведат ваксинирането срещу HPV. При скрининга следва да се вземат предвид Европейските насоки за гарантиране на качеството при скрининг и диагностика на рака на маточната шийка.