Ваксинация

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Човешки папиломен вирус

За жените в ЕС между 15 и 44 годишна възраст ракът на маточната шийка е най-разпространеният вид рак след рака на гърдата. В страните с профилактични прегледи за рак на маточната шийка броят на заболелите от него и причинените от него смъртни случаи е намалял значително, но този вид рак остава една от големите причини за смърт на жените в ЕС.

Ракът на маточната шийка се причинява от определени разновидности на човешкия папиломен вирус (HPV). При различни изследвания HPV е бил открит при над 90 % от случаите на такъв рак.

Разрешение на ЕС – две ваксини за HPV

Със съгласието на научния комитет на Европейската агенция по лекарствата ЕС разреши пускането на пазара на две HPV ваксини:

Тези ваксини предотвратяват инфекциите с двата основни щама на HPV, причиняващи рак на маточната шийка.

Платформа за сътрудничество и експертна група на ЕС

Страните от ЕС обменят информация за имунизацията против HPV и за други дейности, свързани с вируса, посредством платформата VENICE (Ново европейско интегрирано сътрудничество за ваксини). Европейската комисия действа като посредник и координатор.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията финансира тази платформа и е създал експертна група, проучваща въвеждането на ваксинации против HPV в страните от ЕС. Докладът на експертната група от 2008 г. бе съсредоточен върху:

  • научната оценка на HPV ваксината
  • програмите за скрининг на рак на маточната шийка
  • целевите групи от населението
  • стратегиите за постигане на резултати
  • разходите
  • контрола и оценката
  • бъдещите приоритети за научни изследвания

Онкологичен скрининг

HPV ваксините не осигуряват 100 % защита от рак

Видовете на вируса, с които ваксината се бори, причиняват около 70 % от случаите на рак на матката по света. Освен това никоя ваксина не е 100 % ефективна.

Ваксинирането против човешкия папиломен вирус не замества рутинните контролни прегледи

ЕС препоръчва на националните органи да проведат масови контролни прегледи за рак на матката чрез ПАП тест, преди да въведат ваксинация против HPV. Контролните прегледи трябва да вземат предвид Европейските насоки за гарантиране на качеството на скрининга и диагнозата на рака на маточната шийка.

Вижте препоръката на ЕС