Vaccinationer

Barnvaccinationer

Vaccination är ett säkert och kostnadseffektivt sätt att skydda människor – särskilt spädbarn och småbarn – mot vissa infektionssjukdomar.
Alla EU-länder har ett vaccinationsprogram med rekommendationer om vilka vaccinationer barn bör få och i vilken ålder. Men alltför många barn vaccineras inte och riskerar därmed att drabbas av sjukdomar som kan vara livshotande.

Fler barn i EU ska vaccineras

EU lovade 2011 att se till att fler barn vaccineras (rådets slutsatser om immunisering av barn). EU-kommissionen, Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) hjälper EU-länderna genom att

  • ge dem råd om hur man bäst hanterar utbrott av vaccinerbara sjukdomar
  • finansiera vaccinationsprojekt  genom folkhälsoprogrammet
  • samla och sprida kunskap och följa upp vaccinationstäckningen (via Venicenätverket)
  • uppmuntra europeiska organisationer för vårdpersonal att förklara för föräldrar hur viktigt det är att vaccinera barnen
  • ge objektiv och evidensbaserad information till vårdpersonal (t.ex. via europeiska utredningsprotokoll) och allmänheten (t.ex. via ECDC:s webb-tv).