Očkovanie

Imunizácia detí

Imunizácia predstavuje bezpečný a hospodárny spôsob ochrany osôb – predovšetkým dojčiat a malých detí – pred určitými infekčnými ochoreniami.
Vo všetkých krajinách EÚ existuje program očkovania, v rámci ktorého sa distribuujú informácie o tom, kedy by dieťa malo byť zaočkované a proti akým chorobám. Napriek tomu existuje v Európe množstvo detí, ktoré nikdy neboli zaočkované a môžu sa nakaziť potenciálne životunebezpečnými chorobami.

Zlepšovanie miery imunizácie detí v EÚ

V roku 2011 prijali lídri EÚ dohodu o posilnení imunizácie detí na úrovni Únie (pozri závery Rady). Európska komisia v nadväznosti na túto dohodu a v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskou agentúrou pre lieky (EMA) podporuje členské krajiny EÚ v ich úsilí formou:

  • poradenstva o osvedčených opatreniach v prípade prepuknutia chorôb, ktorým je možné predísť očkovaním,
  • financovania projektov  imunizácie prostredníctvom programu v oblasti verejného zdravia,
  • zlepšenia kvality údajov na monitorovanie zaočkovanosti (prostredníctvom siete VENICE),
  • podnecovania európskych združení odborného zdravotníckeho personálu k šíreniu informácií o očkovaní detí medzi rodičmi,
  • poskytovania objektívnych, dôkazmi podložených informácií odbornému zdravotníckemu personálu (napr. verejné európske hodnotiace správy) a verejnosti (napr. ECDC TV).