Szczepienia

Szczepienia dzieci

Szczepienia to bezpieczny i oszczędny sposób ochrony przed niektórymi chorobami zakaźnymi. Dotyczy to szczególnie niemowląt i małych dzieci.
Wszystkie kraje UE mają swój „kalendarz szczepień", czyli listę szczepień, które powinien otrzymać każdy w okresie dzieciństwa. Jednak ciągle zbyt dużo dzieci w Europie nie jest szczepionych i w związku z tym jest narażonych na choroby potencjalnie zagrażające ich życiu.

Więcej zaszczepionych dzieci w UE

W 2011 r. przywódcy krajów UE zawarli porozumienie w sprawie konieczności zwiększenia liczby szczepień dziecięcych w UE (zob. Konkluzje Rady w sprawie szczepień dziecięcych). W związku z tym Komisja wraz z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejską Agencją ds. Leków (EMA) wspiera kraje UE w realizacji tego zadania:

  • doradza im w dziedzinie najlepszych praktyk w razie pojawienia się ognisk chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia
  • finansuje projekty  dotyczące szczepień w ramach programu w dziedzinie zdrowia
  • działa na rzecz poprawy danych umożliwiających monitorowanie zasięgu szczepień (za pośrednictwem sieci VENICE)
  • zachęca europejskie stowarzyszenia pracowników służby zdrowia do szerzenia wiedzy na temat szczepień dziecięcych wśród rodziców
  • dostarcza obiektywnych i opartych na faktach informacji pracownikom służby zdrowia (np. Europejskie Publiczne Sprawozdania Oceniające) oraz ogółowi społeczeństwa (np. ECDC TV).