Skiepijimas

Vaikų imunizacija

Imunizacija – saugus ir ekonomiškas būdas apsaugoti žmones, ypač kūdikius ir mažus vaikus, nuo tam tikrų infekcinių ligų.
Visos ES šalys turi savo skiepijimo planus, kuriuose rekomenduojama, kada reikėtų skiepyti vaikus. Deja, Europoje labai daug vaikų lieka nepaskiepyti ir dėl to gali susirgti gyvybei pavojingomis ligomis.

Vaikų skiepijimo gerinimas ES

2011 m. Taryba savo išvadose dėl vaikų imunizacijos paskelbė būtinybę gerinti kūdikių ir vaikų skiepijimą ES. Komisija (drauge su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (ECDC) ir Europos vaistų agentūra (EMA)) remia ES šalis šiose srityse:

  • pataria, kokių priemonių imtis per ligų, kurioms galima užkirsti kelią skiepais, protrūkius;
  • pagal sveikatos programą finansuoja imunizacijos projektus ;
  • padeda rinkti duomenis, sudarančius sąlygas stebėti skiepijimo rodiklius (per tinklą VENICE);
  • skatina Europos sveikatos priežiūros specialistų asociacijas padėti įtikinti tėvus, kad labai svarbu skiepyti vaikus;
  • teikia objektyvią ir įrodymais pagrįstą informaciją sveikatos priežiūros specialistams (pvz., Europos visuomeninio įvertinimo pranešimus) ir visuomenei (pvz., per ECDC televiziją).