Rokotukset

Lapsuusiän rokotukset

Rokotukset ovat turvallinen ja edullinen tapa suojata väestöä, erityisesti pieniä lapsia, tietyiltä tartuntataudeilta.
Jokaisella EU-maalla on rokotusohjelma, jossa annetaan suositukset ja iän mukainen aikataulu lapsuusiässä annettavista rokotuksista. Kaikkia lapsia ei Euroopassa kuitenkaan rokoteta, vaan he jäävät alttiiksi hengenvaarallisille taudeille.

Lasten rokotuskattavuuden parantaminen EU:n tasolla

Vuonna 2011 annetuissa neuvoston päätelmissä lapsuusiän immunisaatiosta todettiin, että lasten rokotustilannetta olisi parannettava EU:ssa. Komissio tukee EU-maiden toimia yhdessä Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) ja Euroopan lääkeviraston (EMA) kanssa. Komissio mm.

  • suosittelee parhaita toimintatapoja rokotteilla ehkäistävissä olevien tautien epidemioiden ilmetessä
  • rahoittaa rokotushankkeita  EU:n terveysalan toimintaohjelmasta
  • parantaa rokotuskattavuuden seurannassa tarvittavien tietojen saatavuutta Venice-verkoston kautta
  • tukee eurooppalaisia terveydenhuoltohenkilöstön järjestöjä lasten vanhemmille suunnatun rokotustiedon levittämisessä
  • tarjoaa objektiivista ja näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuoltohenkilöstölle (esim. eurooppalaisten julkisten arviointikertomusten avulla) ja suurelle yleisölle (esim. ECDC TV -audiovisuaalimateriaalin avulla).