Vaktsineerimine

Laste vaktsineerimine

Vaktsineerimine on ohutu ja majanduslikult tasuv moodus inimeste (eelkõige imikute ja väikelaste) kaitsmiseks teatavate nakkushaiguste eest.
Kõigil ELi liikmesriikidel on vaktsineerimiskava, milles soovitatakse eri eas laste vaktsineerimist. Sellele vaatamata jääb Euroopas palju lapsi vaktsineerimata ning seega ohustatuks potentsiaalselt eluohtlike haiguste poolt.

Vaktsineeritud laste osakaalu suurendamine ELis

Vastavalt ühisele arusaamale, mille kohaselt on vaja parandada laste vaktsineerimist ELis (2011. aasta nõukogu järeldused laste vaktsineerimise kohta), toetab komisjon koos Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ning Euroopa Ravimiametiga ELi liikmesriike järgnevalt:

  • nõuanded parimate meetmete kohta vaktsineerimisega välditavate haiguste puhangute korral
  • vaktsineerimisega seotud projektide  rahastamine ELi terviseprogrammi vahendusel
  • vaktsineerimise teostamise seire täiustamine (võrgustiku VENICE vahendusel)
  • Euroopa tervishoiutöötajate ühenduste toetamine lapsevanematele vaktsineerimise olulisuse selgitamisel
  • objektiivse ja tõenditel tugineva teabe esitamine tervishoiutöötajatele (Euroopa avaliku hindamise aruanded) ja üldsusele (ECDC TV).