Εμβολιασμός

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Παιδικός εμβολιασμός

O εμβολιασμός είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική ως προς το κόστος μέθοδος προστασίας των πληθυσμών, ιδιαίτερα των νηπίων και παιδιών, από ορισμένες λοιμώδεις νόσους.
Όλες οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν 'πρόγραμμα εμβολιασμών', και συνιστούν τον εμβολιασμό σε διάφορα στάδια της παιδικής ηλικίας. Ωστόσο, πάρα πολλά παιδιά στην Ευρώπη δεν εμβολιάζονται με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν από ασθένειες που θα μπορούσαν να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή τους.

Βελτίωση των ποσοστών ανοσοποίησης των παιδιών σε επίπεδο ΕΕ

Υλοποιώντας τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ανοσοποίηση στην παιδική ηλικία, που διατυπώθηκαν το 2011 και ορίζουν ότι πρέπει να ενισχυθεί η ανοσοποίηση των παιδιών σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή (σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA)) στηρίζει τις χώρες της ΕΕ ως εξής:

  • παρέχει συμβουλές για τα μέτρα που ενδείκνυνται κατά την εκδήλωση επιδημίας ασθενειών οι οποίες μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό
  • χρηματοδοτεί προγράμματα  εμβολιασμού μέσω του Προγράμματος για την Υγεία
  • βελτιώνει τη συλλογή δεδομένων για την παρακολούθηση του εμβολιασμού (μέσω του δικτύου VENICE)
  • ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές ενώσεις των επαγγελματιών του κλάδου της υγείας να πείσουν τους γονείς για την ανάγκη εμβολιασμού των παιδιών.
  • παρέχει αντικειμενικές και τεκμηριωμένες πληροφορίες στους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας (π.χ. Ευρωπαϊκές δημόσιες εκθέσεις αξιολόγησης) και στο κοινό (π.χ. ECDC TV).