Vaccination

Børnevaccinationer

Vaccination er en sikker og omkostningseffektiv metode til at beskytte mennesker – især spædbørn og små børn – mod visse infektionssygdomme.
Alle EU-lande har et vaccinationsprogram med anbefalinger om, hvilke vaccinationer børn bør få og i hvilken alder. Men alt for mange børn i EU bliver ikke vaccinerede og risikerer at blive ramt af sygdomme, der kan være livstruende.

Flere børn i EU skal vaccineres

I 2011 blev EU-landene enige om, at flere børn skulle vaccineres (Rådets konklusioner om børnevaccinationer). Kommissionen, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)) hjælper EU-landene ved at:

  • rådgive dem om, hvordan man bedst håndterer udbrud af sygdomme, der kan forebygges ved vaccination
  • finansiere vaccinationsprojekter  gennem sundhedsprogrammet
  • indhente og formidle oplysninger om vaccinationsdækning (gennem VENICE-netværket)
  • opfordre europæiske foreninger af sundhedspersonale til at forklare forældre, hvorfor det er så vigtigt at vaccinere deres børn
  • give objektiv og veldokumenteret information til sundhedspersonale (f.eks. europæiske vurderingsrapporter) og offentligheden (f.eks. via ECDC TV).