Očkování

Očkování dětí

Imunizace je bezpečný a efektivní způsob ochrany před infekčními onemocněními, jež představují riziko zejména pro kojence a malé děti.
Ve všech zemích EU se vydává tzv. očkovací kalendář, ve kterém jsou uvedena povinná i doporučená očkování podle věku dítěte. Příliš mnoho dětí v Evropě však očkováno není, a není tak chráněno proti závažným nemocem, které mohou ohrozit nejen jejich zdraví, ale v některých případech i život.

Zvyšování počtu očkovaných dětí v EU

V roce 2011 přijaly členské státy Unie „Závěry Rady o imunizaci dětí“, v nichž zdůraznily potřebu prosazovat a zlepšit imunizaci dětí na úrovni EU. Evropská komise proto spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) podporuje země Unie v několika směrech:

  • poskytuje poradenství ohledně toho, jak postupovat při propuknutí nákazy nemoci, jejímuž šíření lze zabránit očkováním
  • financuje projekty  týkající se imunizace prostřednictvím programu v oblasti veřejného zdraví
  • zlepšuje shromažďování údajů o proočkovanosti (prostřednictvím sítě VENICE)
  • podněcuje evropská sdružení zdravotnických pracovníků, aby pomáhala prosazovat imunizaci dětí mezi rodiči
  • poskytuje objektivní, důkazy podložené informace odborníkům v oblasti zdravotní péče (např. evropské veřejné zprávy o hodnocení) i veřejnosti (např. prostřednictvím videozáznamů ECDC TV).