Ваксинация

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Здравето в обществото

Детска имунизация

Имунизацията е безопасен и икономически ефективен начин за защита на хората – особено бебетата и малките деца – от определени инфекциозни болести.
Всички страни от ЕС разполагат с имунизационни календари, в които се препоръчва какви ваксини да бъдат поставяни на децата и на каква възраст. Твърде много деца в Европа обаче не се ваксинират и остават уязвими от потенциално животозастрашаващи болести.

Подобряване на равнището на детска имунизация на ниво ЕС

След като бе постигнато съгласие относно необходимостта от подобряване на детската имунизация на равнище ЕС в Заключенията на Съвета относно имунизациите в детска възраст от 2011 г., Комисията (заедно с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (EMA)) подкрепя страните от ЕС, като:

  • ги съветва относно най-добрите практики при избухване на епидемии от болести, предотвратими чрез ваксинация;
  • финансира проекти  в областта на имунизацията чрез здравната програма;
  • подобрява данните за наблюдение на ваксинационното покритие (чрез мрежата VENICE);
  • насърчава европейските асоциации на медицински специалисти да популяризират детската имунизация сред родителите;
  • предоставя обективна и основана на факти информация на медицинските специалисти (например Европейските доклади за обществена оценка) и обществеността (например ECDC TV).