Tobak

Internationellt samarbete mot rökning

EU samarbetar med internationella partner för att minska tobakskonsumtionen i världen. WHO:s tobakskonvention från 2005 är ett internationellt hälsoavtal som 177 parter från hela världen har skrivit under. Konventionen har fått allt större betydelse när internationella lagar och åtgärder tas fram. EU-länderna och EU-kommissionen deltar aktivt i arbetet.

Möten med konventionens parter

Vartannat år hålls en partskonferens. Då antar konventionens parter beslut, protokoll och riktlinjer. Man följer också upp hur konventionen genomförs.

Riktlinjer

Partskonferensen har antagit flera riktlinjer för hur tobakskonventionen ska genomföras:

Skydd mot tobaksindustrins inblandning i folkhälsopolitiken (artikel 5.3)
Rökfria miljöer (artikel 8)
Innehåll i och information om tobaksvaror (artiklarna 9 och 10)
Förpackning och märkning av tobaksvaror (artikel 11)
Utbildning, information och allmän upplysning (artikel 12)
Reklam, marknadsföring och sponsring av tobaksvaror (artikel 13)
Hjälp att sluta röka (artikel 14)