Kajenje

Mednarodno sodelovanje pri omejevanju kajenja

Evropska unija si prizadeva omejiti kajenje po vsem svetu in pri tem sodeluje z mednarodnimi partnerji. Kar 177 držav iz vsega sveta je denimo podpisalo mednarodno pogodbo o zdravju Okvirno konvencijo WHO za nadzor nad tobakom. Od svojega začetka leta 2005 do danes se je konvencija podpisnic uveljavila kot svetovni regulator in politični organ, ki jo dejavno podpirajo države EU in Evropska komisija.

Konference podpisnic konvencije

Vsako drugo leto pripravijo konferenco podpisnic konvencije, na kateri sprejmejo sklepe in pripravijo protokole in smernice. Konference so namenjene tudi skrbi za učinkovito izvajanje konvencije.

Smernice

Na konferenci podpisnic so sprejeli več smernic:

Smernice za izvajanje člena 5.3 Okvirne konvencije WHO za nadzor nad tobakom (zaščita javnih zdravstvenih politik glede nadzora nad tobakom pred komercialnimi in drugimi posebnimi interesi tobačne industrije);
Smernice za izvajanje člena 8 Okvirne konvencije WHO za nadzor nad tobakom (zaščita pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu);
Delne smernice za izvajanje členov 9 in 10 Okvirne konvencije WHO za nadzor nad tobakom (zakonsko urejanje sestavin tobačnih izdelkov in njihovo razkritje državnim organom);
Smernice za izvajanje člena 11 Okvirne konvencije WHO za nadzor nad tobakom (pakiranje in označevanje tobačnih izdelkov);
Smernice za izvajanje člena 12 Okvirne konvencije WHO za nadzor nad tobakom (izobraževanje, obveščanje, usposabljanje in ozaveščanje javnosti);
Smernice za izvajanje člena 13 Okvirne konvencije WHO za nadzor nad tobakom (oglaševanje, promocija in sponzoriranje tobačnih izdelkov);
Smernice za izvajanje člena 14 Okvirne konvencije WHO za nadzor nad tobakom (ukrepi za zmanjšanje povpraševanja po tobaku v zvezi z odvisnostjo in odvajanjem).