Tutun

Cooperare internațională pentru o lume fără tutun

UE colaborează cu partenerii internaționali pentru a reduce consumul de tutun la nivel mondial. Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru controlul tutunului (CCCT) este un tratat internațional privind sănătatea care reunește, în prezent, 177 de parteneri din toată lumea. De la crearea sa, în 2005, Convenția și-a câștigat o influență tot mai mare în calitate de organism care elaborează norme și politici la nivel global. Statele membre ale UE, alături de Comisia Europeană, sunt parteneri activi în acest proces.

Reuniunile părților Convenției

Conferințele părților Convenției au loc o dată la doi ani. Părțile iau decizii și adoptă protocoale și orientări. De asemenea, monitorizează punerea în aplicare a Convenției în integralitatea ei.

Orientări

Printre orientările adoptate la Conferința părților se numără:

Orientări privind punerea în aplicare a articolului 5.3 al CCCT a OMS (protejarea politicilor de sănătate publică în materie de control al tutunului de interesele comerciale și de altă natură ale industriei tutunului)
Orientări privind punerea în aplicare a articolului 8 al CCCT a OMS (protecția împotriva expunerii la fumul de tutun)
Orientări parțiale privind punerea în aplicare a articolelor 9 și 10 ale CCCT a OMS (reglementări privind conținutul produselor din tutun și difuzarea de informații referitoare la acestea)
Orientări privind punerea în aplicare a articolului 11 al CCCT a OMS (ambalarea și etichetarea produselor din tutun)
Orientări privind punerea în aplicare a articolului 12 al CCCT a OMS (educație, comunicare, formare și sensibilizarea publicului)
Orientări privind punerea în aplicare a articolului 13 al CCCT a OMS (sponsorizarea, promovarea și publicitatea în favoarea tutunului)
Orientări privind punerea în aplicare a articolului 14 al CCCT a OMS (măsuri de reducere a cererii în relație cu dependența de tutun și renunțarea la fumat)