Tabak

Internationale samenwerking voor een tabaksvrije wereld

De EU werkt ook samen met internationale partners om het wereldwijde tabaksgebruik terug te dringen. De WHO-Kaderovereenkomst voor de bestrijding van tabaksgebruik (FCTC) is een internationaal verdrag over gezondheid tussen, op dit moment, 177 partijen van over de hele wereld. Sinds het verdrag in 2005 werd gesloten is het steeds invloedrijker geworden als een mondiale wet en als beleidsbepalend orgaan. De EU-landen zijn samen met de Europese Commissie actieve partners in dit proces.

Vergaderingen van de verdragspartijen

Conferenties van de verdragspartijen worden om het jaar gehouden. Partijen nemen besluiten en geven goedkeuring aan protocollen en richtsnoeren. Op de conferentie van de partijen wordt ook gezorgd voor de volledige uitvoering van het verdrag.

Richtsnoeren

Verschillende richtsnoeren werden door de partijen van de conferentie goedgekeurd:

Richtsnoer voor de uitvoering van artikel 5,3 van de WHO FCTC (Bescherming van het volksgezondheidsbeleid inzake de bestrijding van tabaksgebruik tegen de commerciële en andere gevestigde belangen van de tabaksindustrie)
Richtsnoer voor de uitvoering van artikel 8 van de WHO FCTC (Bescherming tegen de blootstelling aan tabaksrook)
Gedeeltelijke richtsnoeren voor de uitvoering van artikelen 9 en 10 van de WHO FCTC (Bestanddelen van tabaksproducten en informatieverstrekking over tabaksproducten)
Richtsnoer voor de uitvoering van artikel 11 van de WHO FCTC (Verpakkingen en etikettering van tabaksproducten)
Richtsnoer voor de uitvoering van artikel 12 van de WHO FCTC (Onderwijs, communicatie, opleiding en publieksvoorlichting)
Richtsnoer voor de uitvoering van artikel 13 van de WHO FCTC (Tabaksreclame, -promotie en -sponsoring)
Richtsnoer voor de uitvoering van artikel 14 van de WHO FCTC (Maatregelen ter beperking van de vraag met betrekking tot tabaksverslaving en stoppen met roken)