Tabaka

Starptautiskā sadarbība pret tabakas lietošanu

Eiropas Savienība arī sadarbojas ar starptautiskajiem partneriem, lai mazinātu tabakas patēriņu visā pasaulē. PVO Pamatkonvencija par tabakas kontroli ir starptautisks līgums veselības jomā, ko patlaban ir parakstījušas 177 pasaules valstis. To izveidoja 2005. gadā, un kopš tā laika konvencija ir kļuvusi par ietekmīgu struktūru, kurā izstrādā likumdošanu un politiku. ES dalībvalstis kopā ar Eiropas Komisiju aktīvi piedalās šajā procesā.

Konvencijas dalībvalstu sanāksmes

Reizi divos gados notiek konvencijas dalībvalstu konferences. To parakstījušās valstis pieņem lēmumus, protokolus un pamatnostādnes. Tās arī raugās, lai konvencija tiktu pienācīgi īstenota.

Vadlīnijas

Konvencijas dalībvalstu konference ir pieņēmusi dažādas pamatnostādnes.

Pamatnostādnes par konvencijas 5.3. panta īstenošanu (kā aizsargāt ar tabakas kontroli saistīto sabiedrības veselības politiku no tabakas ražotāju komerciālajām un citām interesēm)
Pamatnostādnes par konvencijas 8. panta īstenošanu (aizsardzība no tabakas dūmu ietekmes)
Daļējas pamatnostādnes par konvencijas 9. un 10. panta īstenošanu (noteikumi par tabakas izstrādājumu saturu un par informāciju uz tabakas izstrādājumiem)
Pamatnostādnes par konvencijas 11. panta īstenošanu (noteikumi par tabakas izstrādājumu iepakojumu un etiķetēm)
Pamatnostādnes par konvencijas 12. panta īstenošanu (izglītība, saziņa, mācības un sabiedrības informēšana)
Pamatnostādnes par konvencijas 13. panta īstenošanu (tabakas reklāmas, veicināšanas kampaņas un tabakas ražotāju darbība sponsoru lomā)
Pamatnostādnes par konvencijas 14. panta īstenošanu (pieprasījuma mazināšanas pasākumi saistībā ar atkarību no tabakas lietošanu un smēķēšanas atmešanu)