Tabakas

Tarptautinis bendradarbiavimas siekiant pasaulio be tabako

ES bendradarbiauja ir su partneriais kitose šalyse, kad sumažintų tabako vartojimą visame pasaulyje. PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencija – tarptautinė sveikatos priežiūros sutartis, kurią yra pasirašiusios 177 pasaulio šalys. Nuo 2005 m., kai Konvencija įsigaliojo, ji įgijo įtakos pasauliniu mastu kaip teisėkūros ir politikos formavimo priemonė. ES valstybės narės kartu su Europos Komisija yra aktyvios partnerės šiame procese.

Konvencijos šalių susitikimai

Konvencijos šalių konferencijos rengiamos kas dvejus metus. Šalys priima sprendimus ir tvirtina protokolus bei gaires. Šalių konferencijoje taip pat aptariamas visapusiškas Konvencijos įgyvendinimas.

Gairės

Šalių konferencijoje yra priimti keli gairių dokumentai:

PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 5 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo gairės (tabako kontrolei skirtos visuomenės sveikatos politikos apsauga nuo komercinių ir kitų tabako pramonės interesų)
PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 8 straipsnio įgyvendinimo gairės (apsauga nuo tabako dūmų poveikio)
Dalinės PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 9 ir 10 straipsnių įgyvendinimo gairės (tabako gaminių sudėties ir informacijos apie tabako gaminius atskleidimo reguliavimas)
PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 11 straipsnio įgyvendinimo gairės (tabako gaminių pakuotės ir ženklinimas)
PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 12 straipsnio įgyvendinimo gairės (švietimas, komunikacija, mokymas ir visuomenės informavimas)
PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 13 straipsnio įgyvendinimo gairės (tabako reklama, pardavimo skatinimas ir rėmimas)
PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 14 straipsnio įgyvendinimo gairės (paklausos mažinimo priemonės, susijusios su priklausomybe nuo tabako ir jo vartojimo nutraukimu)