Tupakka

Kansainvälinen yhteistyö tupakoinnin lopettamiseksi maailmasta

EU tekee yhteistyötä myös kansainvälisten kumppanien kanssa vähentääkseen tupakan kulutusta koko maailmassa. Tupakoinnin torjuntaa koskeva Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimus on kansainvälinen perussopimus, jossa on nykyisin mukana 177 osapuolta eri puolilta maailmaa. Sopimus tuli voimaan vuonna 2005, ja sen merkitys kansainvälisessä lainsäädännössä ja politiikassa on kasvanut jatkuvasti. EU:n jäsenmaat ja Euroopan komissio ovat hankkeen aktiivisia kumppaneita.

Puitesopimuksen osapuolten kokoukset

Puitesopimuksen osapuolten välisiä kokouksia järjestetään joka toinen vuosi. Sopimuspuolet tekevät päätöksiä sekä hyväksyvät pöytäkirjoja ja ohjeita. Kokousten tarkoitus on myös varmistaa, että puitesopimus on pantu täytäntöön kokonaisuudessaan.

Ohjeet

Sopimuspuolikokouksessa on hyväksytty useita sopimuksen toimeenpano-ohjeita:

5.3 artiklan toimeenpano-ohje (terveyspolitiikan suojelu tupakkateollisuuden kaupallisilta ja muilta intresseiltä)
8 artiklan toimeenpano-ohje (suojeleminen ympäristön tupakansavulta)
9 ja 10 artikloja koskeva osittainen ohjeistus (tupakkatuotteiden ainesosien ja tuotetietojen sääntely)
11 artiklan toimeenpano-ohje (tupakkatuotteiden pakkaukset ja pakkausmerkinnät)
12 artiklan toimeenpano-ohje (koulutus ja tiedotus)
13 artiklan toimeenpano-ohje (tupakan mainonta, myynninedistäminen ja sponsorointi)
14 artiklan toimeenpano-ohje (tupakoinnin lopettamisen tuki)