Tubakas

Rahvusvaheline koostöö tubakavaba maailma nimel

Koostöös rahvusvaheliste partneritega püüab EL tubaka tarbimist vähendada kogu maailmas. Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioon (WHO FCTC) on rahvusvaheline tervishoiualane leping, millel on praeguse seisuga 177 osalist üle kogu maailma. Alates konventsiooni jõustumisest 2005. aastal on selle mõju ülemaailmses õigusloomes ja poliitikakujundamises kasvanud. ELi liikmesriigid koos Euroopa Komisjoniga on selles protsessis aktiivsed partnerid.

Konventsiooniosaliste kohtumised

Konventsiooniosaliste konverents toimub igal teisel aastal. Konverentsil tehakse otsuseid ning võetakse vastu protokolle ja suuniseid. Osaliste konverents teostab ka järelevalvet konventsiooni täieliku rakendamise üle.

Suunised

Konventsiooniosaliste konverentsil on vastu võetud mitmed suunised:

Suunised WHO FCTC artikli 5 lõike 3 rakendamiseks (rahvatervise poliitika kaitsmine tubakatööstuse ärihuvide ja teiste seaduspäraste huvide eest)
Suunised WHO FCTC artikli 8 rakendamiseks (kaitse tubakasuitsu eest)
Praktilised suunised WHO FCTC artiklite 9 ja 10 rakendamiseks (tubakatoodete koostise reguleerimine ja tubakatoodete koostise avalikustamise reguleerimine)
Suunised WHO FCTC artikli 11 rakendamiseks (tubakatoodete pakendamine ja märgistamine)
Suunised WHO FCTC artikli 12 rakendamiseks (haridus, teabe edastamine, koolitus ja elanike teadlikkus)
Suunised WHO FCTC artikli 13 rakendamiseks (tubakatoote reklaam, müügiedendus ja sponsorlus)
Suunised WHO FCTC artikli 14 rakendamiseks (meetmed tubakasõltuvusest vabanemiseks ja tubaka nõudluse vähendamiseks)