Tabák

Svět bez tabáku: Mezinárodní spolupráce

S cílem snížit celosvětovou spotřebu tabáku spolupracuje EU také s mezinárodními partnery. K Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC) přistoupilo doposud 177 subjektů z celého světa. Od svého vzniku v roce 2005 se jakožto právní předpis s celosvětovou působností stala významnou silou a institucí spoluutvářející politiku v této oblasti. Členské státy EU se společně s Evropskou komisí tohoto procesu aktivně účastní.

Zasedání stran úmluvy

Konference smluvních stran úmluvy se konají každé dva roky. Na konferencích se přijímají rozhodnutí, protokoly a pokyny. Rovněž se zde hodnotí, do jaké míry se úmluva uplatňuje.

Pokyny

Na konferenci smluvních stran již byly přijaty několikery pokyny:

Pokyny pro provádění čl. 5 odst. 3 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (Ochrana politik veřejného zdraví před komerčními a ostatními partikulárními zájmy tabákového průmyslu)
Pokyny pro provádění článku 8 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (Ochrana před expozicí tabákovému kouři)
Dílčí pokyny pro provádění článku 9 a 10 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (Regulace obsahu látek tabákových výrobků a regulace zveřejnění informací o tabákových výrobcích)
Pokyny pro provádění článku 11 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (Balení a označování tabákových výrobků)
Pokyny pro provádění článku 12 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (Vzdělávání, informovanost, školení a veřejné povědomí)
Pokyny pro provádění článku 13 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (Reklama, propagace a sponzorství)
Pokyny pro provádění článku 13 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (Opatření snižující poptávku ve vztahu k závislosti a odvykání)