Tobak

Rökfria miljöer

Under 2002 dog uppskattningsvis över 79 000 personer i EU, varav 19 000 icke-rökare, till följd av exponering för tobaksrök hemma (72 000) eller på arbetsplatsen (7 300).

En Eurobarometerundersökning  från mars 2009 visade att 84 % av EU-invånarna stöder rökförbud på kontor och andra inomhusarbetsplatser, 79 % vill ha rökfria restauranger och 61 % vill ha rökfria barer och pubar.

Skydd mot passiv rökning

För närvarande har 17 EU-länder omfattande lagstiftning om rökfria miljöer. Bulgarien, Grekland, Irland, Malta, Spanien, Storbritannien och Ungern har de strängaste reglerna med totalförbud mot rökning i offentliga lokaler, i kollektivtrafiken och på arbetsplatser.

Vilka effekter har rökförbuden fått i EU?

I februari 2013 publicerade kommissionen en rapport om hur länderna genomför rådets rekommendation om rökfria miljöer från 2009. I rapporten konstateras följande:

  • Alla EU-länder har vidtagit åtgärder för att skydda människor mot exponering för tobaksrök, men åtgärdernas omfattning varierar betydligt. Bulgarien, Grekland, Irland, Malta, Spanien, Storbritannien och Ungern har de strängaste reglerna.
  • Efterlevnaden av lagstiftningen verkar vara ett problem i vissa länder. Komplicerade regelverk med många undantag är särskilt svåra att genomföra.
  • Sammantaget minskade den faktiska exponeringen i EU mellan 2009 och 2012. För personer som besökte barer eller restauranger minskade exponeringen från 46 % till 28 %.
  • Belgien, Spanien och Polen är exempel på länder där den nya lagstiftningen har gjort att exponeringen för tobaksrök på kort tid har minskat kraftigt.
  • Lagstiftning om rökfrihet har direkta positiva effekter för hälsan, bland annat har antalet hjärtattacker och luftvägsbesvär minskat. De ekonomiska effekterna är positiva eller neutrala.

Läs mer om EU-ländernas lagar mot rökning: 

Rådets rekommendation

Rådets rekommendation om rökfria miljöer från den 30 november 2009 bygger på ett samråd  och uppmanar EU-länderna att agera på tre fronter:

  • Anta och genomföra lagar för att helt skydda invånarna mot exponering för tobaksrök i i offentliga lokaler, på arbetsplatser och i kollektivtrafiken inom tre år.
  • Komplettera lagarna mot rökning med andra åtgärder, t.ex. skydd av barn, hjälp att sluta röka och bildvarningar på tobakspaket.
  • Stärka samarbetet i EU genom att inrätta ett nätverk av nationella kontaktpunkter för tobakskontroll.

Pressmeddelanden

Läs mer

Bakgrundsmaterial om rökfria miljöer