Kajenje

Okolje brez tobačnega dima

Po konzervativnih ocenah naj bi v EU v letu 2002 umrlo več kot 79 000 odraslih, med katerimi je bilo 19 000 nekadilcev, zaradi izpostavljenosti tobačnemu dimu doma (72 000) in na delovnem mestu (7 300).

V raziskavi Eurobarometer  iz marca 2009 se je 84 % vprašanih strinjalo s prepovedjo kajenja v pisarnah in drugih zaprtih delovnih prostorih, 79 % državljanov želi tudi v restavracijah uživati brez dima, 61 % pa jih podpira prepoved kajenja v barih.

Zaščita državljanov EU pred pasivnim kajenjem

Kar 17 držav EU je že sprejelo celovito zakonodajo o prepovedi kajenja. Med njimi imajo najstrožjo ureditev na Irskem, Malti, Madžarskem, v Združenem kraljestvu, Grčiji, Bolgariji in Španiji, saj tam velja popolna prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih, v javnih prevoznih sredstvih in na delovnem mestu, dovoljujejo le nekaj redkih izjem.

Pregled predpisov o prepovedi kajenja v EU

Evropska komisija je februarja 2013 objavila poročilo s pregledom izvajanja priporočila Sveta iz leta 2009 o okolju brez tobačnega dima. Pregled predpisov o prepovedi kajenja v EU:

  • Vse države članice so sprejele ukrepe za zaščito državljanov pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu. Nacionalni ukrepi se po obsegu in področju uporabe zelo razlikujejo. Najstrožji ukrepi so bili sprejeti na Irskem, Malti, Madžarskem, v Združenem kraljestvu, Bolgariji, Grčiji in Španiji.
  • Nekatere države članice imajo težave pri uveljavljanju predpisov. Zlasti težko je uveljavljati zapletene predpise (tj. predpise z izjemami).
  • Med letoma 2009 in 2012 se je stopnja dejanske izpostavljenosti tobačnemu dimu zmanjšala, npr. v barih s 46 % na 28 %.
  • Belgija, Španija in Poljska so le nekatere od držav, v katerih je sprejetje celovite zakonodaje v kratkem času privedlo do znatnega upada izpostavljenosti tobačnemu dimu.
  • Učinki zakonodaje o prepovedi kajenja na zdravje so takojšnji in vključujejo zmanjšanje pojavnosti srčne kapi in izboljšanje zdravja dihal. Gospodarski učinki predpisov so pozitivni ali nevtralni.

Poročilo o pregledu predpisov o prepovedi kajenja v EU: 

Priporočilo Sveta

Priporočilo Sveta o okolju brez tobačnega dima je bilo po posvetovanju  in zakonodajnem postopku sprejeto 30. novembra 2009 ter države članice poziva k ukrepanju na treh področjih:

  • sprejetje in izvajanje zakonov za popolno zaščito državljanov pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih prostorih, javnih prevoznih sredstvih in na delovnem mestu v treh letih od sprejetja priporočila,
  • dodatni ukrepi za dopolnitev predpisov o prepovedi kajenja, kot npr. zaščita otrok, spodbujanje prizadevanj za opustitev kajenja in slikovna opozorila na cigaretnih zavojčkih,
  • okrepitev sodelovanja na ravni EU z ustanovitvijo mreže nacionalnih kontaktnih točk za nadzor tobaka.

Sporočila za medije

Sorodni dokumenti

Glavni dokumenti o okolju brez tobačnega dima