Tabak

Nefajčiarske prostredie

Podľa konzervatívnych odhadov v roku 2002 v EÚ zomrelo viac než 79 000 dospelých vrátane 19 000 nefajčiarov na následky vystavenia tabakovému dymu doma (72 000) a na pracovisku (7 300).

Podľa prieskumu Eurobarometra (3 MB) z marca 2009 podporuje 84 % občanov EÚ zákaz fajčenia v kanceláriách a na iných uzavretých pracoviskách, 79 % je za nefajčiarske reštaurácie a 61 % za nefajčiarske bary a pohostinstvá.

Ochrana občanov EÚ pred pasívnym fajčením

V roku 2009 sa odporúčaním Rady posilnili právne predpisy obmedzujúce fajčenie vo verejných priestoroch, ako aj spolupráca EÚ v oblasti kontroly tabaku.

V súčasnosti má 17 krajín EÚ komplexné právne predpisy na podporu prostredia bez tabakového dymu. Najprísnejšie ustanovenia spomedzi nich prijali Írsko, Spojené kráľovstvo, Grécko, Bulharsko, Malta, Španielsko a Maďarsko, ktoré zaviedli úplný zákaz fajčenia v uzavretých verejných priestoroch, vo verejných dopravných prostriedkoch a na pracoviskách. Povolené sú len niektoré výnimky.

Stav právnej regulácie v oblasti boja proti fajčeniu v EÚ

Vo februári 2013 uverejnila Komisia správu, v ktorej zhrnula stav vykonávania odporúčania Rady o prostredí bez dymu z roku 2009. V správe sa uvádza, že:

  • Všetky krajiny EÚ prijali opatrenia na ochranu občanov pred vystavením tabakovému dymu, ale vnútroštátne opatrenia sa z hľadiska rozsahu aj pôsobnosti značne líšia
  • V niektorých krajinách EÚ je mimoriadne ťažké presadiť zložité právne predpisy (t. j. predpisy s výnimkami), čím sa presadzovanie stáva problematickým
  • Reálna miera vystavenia občanov EÚ tabakovému dymu sa v rokoch 2009 – 2012 znížila (napr. v prípade návštevníkov barov a pohostinstiev klesla zo 46 % na 28 % a v prípade návštevníkov reštaurácií z 31 % na 14 %)
  • Belgicko, Španielsko a Poľsko sú príkladmi krajín, v ktorých prijatie komplexných právnych predpisov viedlo v krátkom časovom období k veľmi významnému poklesu miery vystavenia tabakovému dymu
  • Právne predpisy obmedzujúce fajčenie majú okamžitý pozitívny vplyv na ľudské zdravie, okrem iného znižujú výskyt srdcových infarktov a zlepšujú zdravotný stav dýchacích ciest, zatiaľ čo ich ekonomický dosah je pozitívny alebo neutrálny

Reálna miera vystavenia tabakovému dymu v prípade občanov EÚ, ktorí navštevujú gastronomické zariadenia, sa určuje aj v rámci Eurobarometra. Podľa najnovších údajov (2017) miera ďalej klesla na 20 % (bary a pohostinstvá) a na 9 % (reštaurácie).

Pozrite si správu o právnej regulácii v oblasti boja proti fajčeniu v EÚ: 

Odporúčanie Rady

Odporúčanie Rady o prostredí bez dymu bolo prijaté ako výsledok konzultačného a legislatívneho procesu 30 novembra 2009. Vyzýva členské štáty, aby podnikli nasledujúce kroky v troch hlavných oblastiach:

  • Do troch rokov od prijatia uvedeného odporúčania prijať a vykonávať právne predpisy na úplnú ochranu občanov pred vystavením tabakovému dymu v uzavretých verejných priestoroch, na pracoviskách a vo verejných dopravných prostriedkoch
  • Zlepšiť účinnosť príslušných právnych predpisov prostredníctvom podporných opatrení, akými sú napr. ochrana detí, podpora snahy občanov skoncovať s fajčením a používanie ilustrovaných varovaní na baleniach tabakových výrobkov
  • Vytvoriť sieť vnútroštátnych centier na kontrolu tabaku a tým posilniť spoluprácu na úrovni EÚ

Tlačové správy

Súvisiace dokumenty