Tabakas

Aplinka be dūmų

Kukliausiais skaičiavimais, 2002 m. Europos Sąjungoje nuo tabako dūmų poveikio iš viso mirė daugiau kaip 79 000 suaugusiųjų (iš jų 19 000 nerūkančiųjų) – apie 72 000 poveikį patirdavo namuose, 7 300 – darbe.

2009 m. kovo mėn. „Eurobarometro“ apklausos  duomenimis, 84 % ES piliečių remia draudimą rūkyti kabinetuose ir kitose uždarose darbo patalpose, 79 % pritaria draudimui rūkyti restoranuose, o 61 % – baruose ir užeigose.

ES piliečių apsauga nuo pasyviojo rūkymo

Šiuo metu 17 ES valstybių narių įgyvendinami visa apimantys apsaugos nuo tabako dūmų poveikio teisės aktai. Griežčiausios nuostatos galioja Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Graikijoje, Bulgarijoje, Maltoje, Ispanijoje ir Vengrijoje – šiose valstybėse visiškai uždrausta rūkyti uždarose viešosiose vietose, visuomeniniame transporte ir darbovietėse. Daromos tik labai nedidelės išimtys.

Apsaugos nuo tabako dūmų poveikio teisės aktai. Padėtis ES

2013 m. vasario mėn. Komisija paskelbė ataskaitą, kurioje apžvelgiama, kaip įgyvendinama 2009 m. Tarybos rekomendacija dėl aplinkos be dūmų. Ataskaitoje daromos šios išvados:

  • visos valstybės narės ėmėsi priemonių apsaugoti piliečius nuo tabako dūmų poveikio; įvairių šalių priemonės ir jų taikymo sritis labai skiriasi; griežčiausių priemonių ėmėsi Airija, Jungtinė Karalystė, Graikija, Vengrija, Bulgarija, Malta ir Ispanija;
  • kai kuriose valstybėse narėse susiduriama su įgyvendinimo problema; ypač sunku įgyvendinti sudėtingus teisės aktus (t. y. teisės aktus, kuriuose numatyta daug išimčių);
  • nuo 2009 m. iki 2012 m. sumažėjo faktiniai ES piliečių pasyviojo rūkymo rodikliai, pvz., baruose ir užeigose besilankančių piliečių pasyviojo rūkymo rodiklis sumažėjo nuo 46 % iki 28 %;
  • Belgija, Ispanija ir Lenkija – tai šalys, kuriose priėmus visa apimančius teisės aktus pavyko greitai ir labai stipriai sumažinti pasyviojo rūkymo rodiklius;
  • apsaugos nuo tabako dūmų poveikio teisės aktų poveikissveikatai pajuntamas iš karto – mažėja širdies ligų ir gerėja kvėpavimo takų sveikatos būklė; apsaugos nuo tabako dūmų poveikio teisės aktų poveikis ekonomikai yra teigiamas arba neutralus.

Skaitykite ataskaitą, kurioje apžvelgiami įvairūs ES taikomi apsaugos nuo tabako dūmų poveikio teisės aktai. 

Tarybos rekomendacija

Po konsultacijų  ir teisėkūros proceso 2009 m. lapkričio 30 d. priimta Tarybos rekomendacija dėl aplinkos be dūmų, kurioje valstybės narės raginamos imtis veiksmų šiose trijose pagrindinėse srityse:

  • per trejus metus nuo rekomendacijos priėmimo priimti ir įgyvendinti teisės aktus, kuriais piliečiai būtų visapusiškai ginami nuo tabako dūmų poveikio uždarose viešosiose vietose, darbovietėse ir visuomeniniame transporte;
  • griežtinti apsaugos nuo tabako dūmų poveikio teisės aktus pagalbinėmis priemonėmis, pvz., vaikų apsaugos, pastangų mesti rūkyti rėmimo ir įspėjamojo tabako gaminių pakuočių ženklinimo priemonėmis;
  • stiprinti ES lygmens bendradarbiavimą, sukuriant nacionalinių tabako kontrolės informacinių centrų tinklą.

Pranešimai spaudai

Susiję dokumentai

Pagrindiniai dokumentai dėl aplinkos be dūmų