Tobacco

Okoliš bez duhanskog dima

Prema konzervativnim procjenama u EU-u je 2002. više od 79 000 odraslih osoba, uključujući 19 000 nepušača, umrlo zbog izloženosti duhanskom dimu kod kuće (72 000) i na radnome mjestu (7300).

Prema istraživanju Eurobarometra 3 MB iz ožujka 2009. 84 % građana EU-a podržava zabranu pušenja u uredima i drugim zatvorenim radnim prostorima, njih 79 % u restoranima, a njih 61 % u barovima i gostionicama.

Zaštita građana EU-a od pasivnog pušenja

Preporukom Vijeća iz 2009. ojačani su propisi o zabrani pušenja u javnim prostorima kao i suradnja na razini EU-a na suzbijanju konzumacije duhana.

Trenutačno 17 država članica EU-a ima sveobuhvatne zakone o zabrani pušenja. Od tih zemalja, Irska, Ujedinjena Kraljevina, Grčka, Bugarska, Malta, Španjolska i Mađarska imaju najstrože propise o potpunoj zabrani pušenja u zatvorenim javnim prostorima, u javnim prometalima i na radnome mjestu, uz vrlo ograničene iznimke.

Pregled propisa o zabrani pušenja u EU-u

U veljači 2013. Komisija je objavila sažeto izvješće o provedbi Preporuke Vijeća o okolišu bez duhanskog dima iz 2009. U izvješću se navodi sljedeće:

  • sve zemlje EU-a donijele su mjere u cilju zaštite građana od izloženosti duhanskom dimu, ali među tim nacionalnim mjerama postoje znatne razlike u opsegu i području primjene
  • postoje poteškoće s provedbom jer su složeni propisi (tj. propisi koji sadržavaju i izuzeća) u nekim zemljama EU-a teško provedivi
  • stvarne stope izloženosti za građane EU-a smanjile su se u razdoblju od 2009. do 2012. (npr. za goste u barovima i gostionicama stopa izloženosti smanjila se s 46 % na 28 %, a za goste u restoranima s 31 % na 14 %).
  • Belgija, Španjolska i Poljska primjeri su zemalja u kojima je donošenje sveobuhvatnih propisa već unutar kratkog razdoblja dovelo do znatnog smanjenja izloženosti duhanskom dimu
  • propisi o zabrani pušenja imaju izravne učinke na zdravlje, kao što su smanjenje broja srčanih udara i poboljšanje zdravlja dišnih organa, dok su ekonomski učinci tih propisa pozitivni ili neutralni

Stvarne stope izloženosti za goste u objektima u kojima se poslužuje hrana ili piće procjenjuju se i u kontekstu Eurobarometra. Prema najnovijim brojkama (2017.) stvarne stope izloženosti još su se više smanjile, na 20 % (barovi i gostionice) odnosno na 9 % (restorani).

Pogledajte izvješće o raznim propisima o zabrani pušenja u EU-u, npr.: 

Preporuka Vijeća

Preporuka Vijeća o okolišu bez duhanskog dima donesena je 30. studenoga 2009. kao rezultat savjetovanja i zakonodavnog postupka, a njome se zemlje EU-a pozivaju na djelovanje u tri glavna područja:

  • donošenje i provedba zakona u roku od tri godine od donošenja Preporuke u cilju potpune zaštite građana od izloženosti duhanskom dimu u zatvorenim javnim prostorima, na radnome mjestu i u javnim prometalima
  • pojačavanje zakona o zabrani pušenja popratnim mjerama kao što su zaštita djece, poticanje pušača na prestanak pušenja i slikovna upozorenja na ambalaži duhanskih proizvoda
  • jačanje suradnje na razini EU-a uspostavom mreže nacionalnih kontaktnih točaka za suzbijanje konzumacije duhana

Priopćenja za tisak

Povezani dokumenti