Tupakka

Savuttomat ympäristöt

Altistuminen tupakansavulle johti EU:ssa vuonna 2002 arviolta yli 79 000 aikuisen kuolemaan. Valtaosa heistä altistui savulle kotonaan (72 000) ja osa työpaikalla (7 300). Menehtyneistä 19 000 oli tupakoimattomia.

Vuoden 2009 maaliskuussa suoritetussa Eurobarometri-kyselyssä  84 % EU-kansalaisista kannatti savuttomia toimistoja ja muita sisätyöympäristöjä, 79 % savuttomia ravintoloita ja 61 % savuttomia baareja ja pubeja.

EU-kansalaisten suojelu passiiviselta tupakoinnilta

Tällä hetkellä tupakoinnin kieltäviä lakeja on annettu 17:ssä EU-maassa. Tiukimmat lait ovat Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Kreikassa, Bulgariassa, Maltalla, Espanjassa ja Unkarissa, joissa tupakointi on vähäisin poikkeuksin kielletty kokonaan suljetuissa julkisissa tiloissa, julkisessa liikenteessä ja työpaikoilla.

Tupakoinnin sääntely EU-maissa

EU:n neuvosto antoi vuonna 2009 suosituksen savuttomista ympäristöistä. Euroopan komissio julkaisi helmikuussa 2013 raportin, jossa tarkasteltiin suosituksen noudattamista. Raportin mukaan tupakoinnin sääntely vaihtelee EU-maittain:

  • Kaikki EU-maat ovat antaneet määräyksiä kansalaisten suojelemiseksi tupakansavulta. Kansallisten määräysten laajuus vaihtelee kuitenkin suuresti. Tiukinta sääntely on Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Kreikassa, Unkarissa, Bulgariassa, Maltalla ja Espanjassa.
  • Määräysten noudattamisen valvonta vaikuttaa joissakin jäsenmaissa ongelmalliselta. Erityisen hankalaa on monimutkaisen, paljon poikkeuksia sisältävän lainsäädännön täytäntöönpano.
  • Tupakansavulle altistuneiden EU-kansalaisten määrä väheni esimerkiksi baarien ja pubien asiakkaiden osalta selvästi neuvoston suosituksen tavoiteaikataulussa vuodesta 2009 (46 %) vuoteen 2012 (28 %).
  • Belgia, Espanja ja Puola ovat esimerkkejä maista, joissa kattavan lainsäädännön antaminen johti passiivisen tupakoinnin voimakkaaseen vähenemiseen lyhyessä ajassa.
  • Savuttomuuslainsäädännön terveysvaikutukset ovat välittömiä; esimerkiksi sydänkohtaukset ja hengityselinongelmat vähenevät. Talouteen lainsäädäntö vaikuttaa positiivisesti tai neutraalisti.

Voit tarkastella komission raporttia eri tavoin: 

Neuvoston suositus

Neuvoston suositus savuttomista ympäristöistä hyväksyttiin kuulemisen  ja lainsäädäntöprosessin jälkeen 30. marraskuuta 2009. Siinä kehotettiin EU-maita:

  • antamaan ja panemaan täytäntöön lakeja kansalaisten suojelemiseksi tupakansavulta sisätiloissa sijaitsevilla työpaikoilla, julkisissa paikoissa ja julkisissa liikennevälineissä kolmen vuoden kuluessa suosituksen antamisesta
  • tehostamaan savuttomuuslainsäädäntöä tukitoimin, esim. suojelemalla lapsia, kannustamalla tupakoijia tupakoinnin lopettamiseen ja lisäämällä savukerasioihin kuvallisia varoituksia
  • lujittamaan EU-tason yhteistyötä perustamalla tupakoinnin torjuntaan erikoistuneiden kansallisten tietokeskusten verkosto.

Lehdistötiedotteet

Muuta luettavaa

Savuttomat ympäristöt – keskeisiä asiakirjoja