Tubakas

Suitsuvaba keskkond

ELis suri 2002. aastal tubakasuitsuga kokkupuutumise tagajärjel (kodus 72 000 ja töökohal 7300) konservatiivsete hinnangute kohaselt üle 79 000 täiskasvanu, sealhulgas 19 000 mittesuitsetajat.

2009. aasta märtsi Eurobaromeetri uuringuga  tehti kindlaks, et 84% ELi kodanikest toetavad suistuvabu töökohti, 79% suitsuvabu restorane ning 61% toetavad suitsuvabu baare ja pubisid.

ELi kodanike kaitsmine passiivse suitsetamise eest

Praegu kehtivad 17 ELi liikmesriigis ulatuslikud suitsetamisvastased seadused. Nende hulgas on Iirimaal, Ühendkunigriigis, Kreekas, Bulgaarias, Maltal, Hispaanias ja Ungaris kõige rangemad eeskirjad, keelates (mõnede eranditega) täielikult suitsetamise kinnistes avalikes ruumides, ühistranspordis ja töökohtadel.

Olukord seoses erinevate suitsetamisvastaste eeskirjadega ELis

2013. aasta veebruaris avaldas komisjon aruande, milles tehti kokkuvõte selle kohta, kuidas on rakendatud nõukogu 2009. aasta soovitust suitsuvaba keskkonna kohta. Aruande kohaselt on olukord seoses erinevate suitsetamisvastaste eeskirjadega ELis järgmine:

  • Kõik liikmesriigid on võtnud meetmeid, et kaitsta kodanikke tubakasuitsuga kokkupuutumise eest. Riiklike meetmete ulatus ja rakendusala on märkimisväärselt erinevad. Kõige rangemad meetmed kehtestati Iirimaal, Ühendkuningriigis, Kreekas, Ungaris, Bulgaarias, Maltal ja Hispaanias.
  • Kuid mõnedes liikmesriikides on probleeme õigusaktide jõustamisega. Eriti raske on jõustada keerulisi õigusakte, mis sisaldavad erandeid.
  • Ajavahemikul 2009–2012 vähenes ELi kodanike tegelik kokkupuude tubakasuitsuga (nt baaride ja pubide külastajate kokkupuute määr langes 46%-lt 28%-le).
  • Belgias, Hispaanias ja Poolas on vastu võetud ulatusliku mõjuga õigusaktid, mis on võimaldanud tubakasuitsuga kokkupuute määra väga lühikese aja jooksul oluliselt vähendada.
  • Suitsetamisvastastel õigusaktidel on kohenetervisemõju – väheneb südameinfarktide ja hingamisteede haigusjuhtude arv. Suitsetamisvastaste õigusaktide mõju majandusele on kas positiivne või see puudub.

Tutvuge aruandega erinevate suitsetamisvastaste eeskirjade kohta ELis: 

Nõukogu soovitus

Nõukogu soovitus suitsuvaba keskkonna kohta võeti vastu 30. novembril 2009, pärast asjaomast konsultatsiooni  ja õigusloome protsessi. Soovituses kutsutakse üles tegutsema kolmes valdkonnas:

  • alates soovituse vastuvõtmisest kolme aasta jooksul võtta vastu ja rakendada seadused, millega kaitstakse kodanikke tubakasuitsuga kokkupuutumise eest kinnistes avalikes ruumides, töökohtadel ja ühistranspordis;
  • võimendada suitsetamisvastaste seaduste mõju toetavate meetmetega, näiteks kaitsta lapsi tubakasuitsu eest, ärgitada inimesi tegema jõupingutusi suitsetamisest loobumiseks ning kasutada tubakapakenditel pilthoiatusi;
  • tugevdada ELi tasandil tehtavat koostööd luues tubakatoodete tarbimise piiramiseks riiklike teabepunktide võrgustiku.

Pressiteated

Lisatud dokumendid

Olulised dokumendid suitsuvaba keskkonna kohta