Tobak

Røgfri miljøer

Ifølge konservative skøn døde over 79 000 voksne, deriblandt 19 000 ikkerygere, i EU i 2002 som følge af udsættelse for tobaksrøg i hjemmet (72 000) og på deres arbejdsplads (7 300).

Ifølge en Eurobarometerundersøgelsen  fra marts 2009 var 84 % af EU-borgerne tilhængere af røgfri kontorer og indendørs arbejdspladser, 79 % var for røgfri restauranter, og 61 % støttede, at barer og værtshuse skulle være røgfri.

Beskyttelse af EU's borgere mod passiv rygning

Foreløbig har 17 EU-lande indført generelle rygeforbud ved lov. Heraf har Irland, Storbritannien, Grækenland, Bulgarien, Malta, Spanien og Ungarn de strengeste rygeforbud med et totalt forbud mod rygning i lukkede lokaler med offentlig adgang, i offentlige transportmidler og på arbejdspladser med kun få undtagelser.

Status for de forskellige rygeforbud i EU

I februar 2013 offentliggjorde Kommissionen en rapport, der opsummerer, hvor langt landene er nået med gennemførelsen af Rådets henstilling om røgfri miljøer fra 2009. Om status for de forskellige rygeforbud i EU fastslår rapporten, at:

  • alle EU-lande har truffet foranstaltninger for at beskytte borgerne mod udsættelse for tobaksrøg. de nationale foranstaltninger er meget forskellige i omfang og anvendelsesområde. de strengeste foranstaltninger er blevet indført af Irland, Storbritannien, Grækenland, Ungarn, Bulgarien, Malta og Spanien.
  • håndhævelse synes at være et problem i nogle medlemslande. Kompleks lovgivning (dvs. lovgivning med undtagelser) er særdeles vanskelig at håndhæve.
  • den faktiske udsættelse for borgerne i EU faldt fra 2009 til 2012, f.eks. faldt udsættelsesprocenten for borgere, som besøgte barer og værtshuse, fra 46 % til 28 %).
  • Belgien, Spanien og Polen er eksempler på lande, hvor vedtagelsen af omfattende lovgivning har medført et meget markant fald i udsættelsen inden for kort tid.
  • de sundhedsmæssigevirkninger ved rygeforbud er umiddelbare og omfatter en nedgang i antallet af hjerteanfald og forbedringer i forekomsten af luftvejssygdomme. Den økonomiske virkning af rygeforbud er positiv eller neutral.

Læs mere om rygeforbud i EU: 

Rådets henstilling

Rådets henstilling om røgfri miljøer blev som følge af en høring  og en lovgivningsproces vedtaget den 30. november 2009 og opfordrer medlemslandene til at gøre en indsats på tre områder:

  • senest tre år efter vedtagelsen af henstillingen at vedtage og gennemføre lovgivning, der sikrer deres borgere en effektiv beskyttelse mod udsættelse for tobaksrøg i lukkede lokaler med offentlig adgang, på arbejdspladser og i offentlige transportmidler
  • at styrke deres rygeforbud med ledsageforanstaltninger som f.eks. beskyttelse af børn, tilskyndelse til rygestop og brug af billedadvarsler på tobakspakninger.
  • at styrke samarbejdet på EU-plan ved at etablere et netværk af nationale centre for tobakskontrol.

Pressemeddelelser

Relevante dokumenter

Vigtige dokumenter om røgfrie miljøer