Tabák

Nekuřácké prostředí

Podle konzervativních odhadů zemřelo v roce 2002 v EU následkem expozice tabákovému kouři celkem 79 000 dospělých, včetně 19 000 nekuřáků (expozice doma 72 000, na pracovišti 7 300).

Průzkum Eurobarometru (3 MB) z března 2009 zjistil, že 84 % občanů EU souhlasí se zákazem kouření v kancelářích a na jiných uzavřených pracovištích, 79 % z nich souhlasí se zákazem kouření v restauracích a 61 % podporuje zákaz kouření v barech a hospodských zařízeních.

Ochrana občanů EU před pasivním kouřením

Díky doporučení Rady z roku 2009 se podařilo zpřísnit opatření zaměřená proti kouření ve veřejných prostorách a zároveň posílit spolupráci EU v oblasti kontroly tabáku.

Dosud přijalo komplexní soubor zákonů zajišťujících nekuřácké prostředí celkem 17 zemí EU. Nejpřísnější opatření k zajištění nekuřáckého prostředí, které spočívá v úplném zákazu kouření v uzavřených veřejných prostorech, ve veřejných dopravních prostředcích a na pracovišti (pouze s omezenými výjimkami), zavedlo Irsko, Spojené království, Řecko, Bulharsko, Malta, Španělsko a Maďarsko.

Rozdíly mezi právními předpisy k zajištění nekuřáckého prostředí v EU

V únoru 2013 zveřejnila Komise zprávu o provádění doporučení Rady o nekuřáckém prostředí z roku 2009. Zpráva uvádí, že:

  • Všechny země EU přijaly opatření na ochranu občanů před vystavením tabákovému kouři, nicméně vnitrostátní opatření se značně liší svým rozsahem i působností.
  • Obtížně se prosazují zejména složité právní předpisy (tj. ty, které obsahují výjimky), což způsobuje v některých zemích EU potíže s uplatňováním pravidel.
  • Skutečná míra expozice občanů EU tabákovému kouři se v období 2009–2012 snížila (např. míra expozice v restauracích klesla z 31% na 14%, přičemž v barech a hospodských zařízeních se jedná o pokles ze 46 % na 28 %).
  • Belgie, Španělsko a Polsko jsou příkladem zemí, kde se na základě přijetí komplexních právních předpisů míra expozice tabákovému kouři značně snížila během krátkého časového úseku.
  • Zákony omezující kouření mají okamžité pozitivní účinky na zdraví obyvatelstva, například se sníží výskyt srdečních infarktů a zlepší se situace, pokud jde o onemocnění dýchacích cest. Dopad této legislativy na hospodářskou situaci je pozitivní nebo neutrální.

Skutečná míra vystavení tabákovému kouři u občanů EU navštěvujících restaurační zařízení je rovněž posuzována v rámci Eurobarometru. Podle nejnovějšího průzkumu (2017) se skutečná míra expozice dále snížila na 20 % (bary a hospodská zařízení) a na 9 % (restaurace).

Zpráva o rozdílných právních předpisech zaměřených na zajištění nekuřáckého prostředí v EU: 

Doporučení Rady

Doporučení Rady o nekuřáckém prostředí, které vychází z výsledků konzultace a legislativního procesu, bylo přijato 30. listopadu 2009 a vyzývá členské státy, aby se chopily iniciativy ve třech hlavních oblastech:

  • Do tří let od přijetí zmíněného doporučení přijmout a provádět zákony, které občany plně ochrání před expozicí tabákovému kouři v uzavřených veřejných prostorech, na pracovišti a ve veřejných dopravních prostředcích.
  • Zlepšit účinnost zákonů upravujících nekuřácké prostředí, například tím, že se přijmou opatření na ochranu dětí, bude poskytnuta podpora osobám, které se snaží přestat kouřit, a na krabičky cigaret a balení tabáku se budou umisťovat fotografie varující před důsledky kouření.
  • Posílit spolupráci na úrovni EU vytvořením sítě vnitrostátních středisek pro kontrolu tabáku.

Tiskové zprávy

Související dokumenty