Tabák

Nekuřácké prostředí

Podle konzervativních odhadů zemřelo v roce 2002 v EU 79 000 dospělých, včetně 19 000 nekuřáků, následkem expozice tabákovému kouři doma (72 000) a na pracovišti (7 300).

Průzkum Eurobarometru  z března 2009 zjistil, že 84 % občanů EU souhlasí se zákazem kouření v kancelářích a na jiných uzavřených pracovištích, 79 % z nich souhlasí se zákazem kouření v restauracích a 61 % podporuje zákaz kouření v barech a hospodách.

Ochrana občanů EU před pasivním kouřením

V současné době existuje komplexní soubor zákonů zajišťujících nekuřácké prostředí v 17 zemích EU. Nejpřísnější opatření k zajištění nekuřáckého prostředí, která spočívají v úplném zákazu kouření v uzavřených veřejných prostorech, ve veřejných dopravních prostředcích a na pracovištích (pouze s omezenými výjimkami), zavedlo Irsko, Spojené království, Řecko, Bulharsko, Malta, Španělsko a Maďarsko.

Situace ohledně různých právních předpisů k zajištění nekuřáckého prostředí v EU

V únoru 2013 zveřejnila Komise zprávu o provádění doporučení Rady o nekuřáckém prostředí z roku 2009. Ze zprávy vyplývá:

  • Všechny země EU přijaly opatření na ochranu občanů před expozicí tabákovému kouři. Rozsah a působnost vnitrostátních opatření se značně liší. Nejpřísnější opatření byla zavedena v Irsku, Spojeném království, Řecku, Maďarsku, Bulharsku, na Maltě a ve Španělsku.
  • V některých členských státech je problémem prosazování příslušných právních předpisů. Obtížně se prosazují zejména složité právní předpisy (tj. právní předpisy, které obsahují výjimky).
  • Skutečná míra expozice občanů EU se v období 2009–2012 snížila (např. pro občany navštěvující bary a hospody klesla míra expozice ze 46 % na 28 %).
  • Belgie, Španělsko a Polsko jsou příkladem zemí, v nichž přijetí komplexních právních předpisů vedlo k tomu, že míra expozice tabákovému kouři během krátkého časového úseku značně klesla.
  • Zákony omezující kouření mají okamžité pozitivní účinky na zdraví včetně snížení výskytu srdečních infarktů a zlepšení situace, pokud jde o onemocnění dýchacích cest. Hospodářský dopad právních předpisů omezujících kouření je pozitivní nebo neutrální.

Zpráva o různých právních předpisech na zajištění nekuřáckého prostředí v EU: 

Doporučení Rady

Doporučení Rady o nekuřáckém prostředí, které vychází z výsledků konzultace  a legislativního procesu, bylo přijato 30. listopadu 2009. Doporučení vyzývá členské státy, aby se chopily iniciativy ve třech hlavních oblastech:

  • Do tří let od přijetí zmíněného doporučení přijmout a provádět zákony, které občany plně ochrání před expozicí tabákovému kouři v uzavřených veřejných prostorech, na pracovištích a ve veřejných dopravních prostředcích.
  • Zlepšit účinnost zákonů zajišťujících prostředí bez kouře přijetím opatření, jako je např. ochrana dětí, podpora občanů, kteří se snaží přestat kouřit, a obrazová varování na krabičkách tabáku.
  • Vytvořením sítě vnitrostátních středisek pro kontrolu tabáku posílit spolupráci na úrovni EU.

Tiskové zprávy

Související dokumenty

Hlavní dokumenty týkající se nekuřáckého prostředí