Skip to main content
Public Health

Okolje brez tobačnega dima

Po konzervativnih ocenah je v EU v letu 2002 umrlo več kot 79 000 odraslih, med katerimi je bilo 19 000 nekadilcev, in sicer zaradi izpostavljenosti tobačnemu dimu doma (72 000) in na delovnem mestu (7 300).

V raziskavi Eurobarometer (3MB) iz marca 2009 se je 84 % vprašanih strinjalo s prepovedjo kajenja v pisarnah in drugih zaprtih delovnih prostorih, 79 % državljanov želi tudi v restavracijah uživati brez dima, 61 % pa jih podpira prepoved kajenja v barih in lokalih.

Zaščita državljanov EU pred pasivnim kajenjem

Priporočilo Sveta iz leta 2009 je okrepilo zakonodajo za okolje brez tobačnega dima ter sodelovanje EU na področju nadzora nad tobakom.

Glede na poročilo o izvajanju iz leta 2013 je v 17 državah članicah EU veljala celovita zakonodaja o prepovedi kajenja. Med njimi imajo najstrožjo ureditev v Grčiji, na Irskem, Malti, Madžarskem, v Bolgariji in Španiji, saj tam velja popolna prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih, v javnih prevoznih sredstvih in na delovnem mestu, dovoljujejo le nekaj redkih izjem.

Pregled predpisov o prepovedi kajenja v EU

Evropska komisija je februarja 2013 objavila poročilo s pregledom izvajanja priporočila Sveta iz leta 2009 o okolju brez tobačnega dima. Poročilo navaja naslednje ugotovitve:

  • Vse države EU so sprejele ukrepe za zaščito državljanov pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu, vendar se nacionalni ukrepi precej razlikujejo po obsegu.
  • Zlasti težko je v nekaterih državah EU uveljavljati zapletene predpise (tj. predpise z izjemami).
  • Med letoma 2009 in 2012 se je stopnja dejanske izpostavljenosti državljanov EU tobačnemu dimu zmanjšala (npr. v barih in lokalih se je znižala s 46 % na 28 % in v restavracijah z 31 % na 14 %).
  • Belgija, Španija in Poljska so le nekatere od držav, v katerih je sprejetje celovite zakonodaje v kratkem času privedlo do znatnega upada izpostavljenosti tobačnemu dimu.
  • Učinki zakonodaje o prepovedi kajenja na zdravje so takojšnji in vključujejo zmanjšanje pojavnosti srčne kapi in izboljšanje zdravja dihal, gospodarski učinki predpisov pa so pozitivni ali nevtralni.

V okviru raziskave Eurobarometer je bila ocenjena tudi dejanska stopnja izpostavljenosti državljanov EU v lokalih, kjer strežejo pijačo ali hrano. Po najnovejših podatkih (2017) se je dejanska stopnja izpostavljenosti dodatno znižala na 20 % (bari in lokali) in 9 % (restavracije).

Poročilo o pregledu predpisov o prepovedi kajenja v EU:

Priporočilo Sveta

Priporočilo Sveta o okolju brez tobačnega dima je bilo po posvetovanju in zakonodajnem postopku sprejeto 30. novembra 2009 ter države članice poziva k ukrepanju na treh področjih:

  • sprejetje in izvajanje zakonov za popolno zaščito državljanov pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih prostorih, javnih prevoznih sredstvih in na delovnem mestu v treh letih od sprejetja priporočila,
  • dodatni ukrepi za dopolnitev predpisov o prepovedi kajenja, kot npr. zaščita otrok, spodbujanje prizadevanj za opustitev kajenja in slikovna opozorila na cigaretnih zavojčkih,
  • okrepitev sodelovanja na ravni EU z ustanovitvijo mreže nacionalnih kontaktnih točk za nadzor tobaka.

Sporočila za medije

Povezani dokumenti