Skip to main content
Public Health

Rookvrije ruimten

Volgens voorzichtige schattingen zijn in 2002 in de EU 79 000 volwassenen, waaronder 19 000 niet-rokers, overleden aan de gevolgen van blootstelling aan tabaksrook thuis (72 000) en op de werkplek (7 300).

Bij een Eurobarometerenquête in maart 2009 bleek 84% van de EU-bevolking voorstander te zijn van rookvrije kantoren en andere werkplekken. 79% was voor rookvrije restaurants en 61% voor rookvrije cafés.

Een betere bescherming tegen passief roken

In 2009 heeft de Raad strengere wetgeving voor rookvrije openbare ruimten en EU-samenwerking op het gebied van tabaksbestrijding aanbevolen.

Volgens het uitvoeringsverslag van 2013 beschikten 17 EU-landen over uitgebreide wetgeving voor rookvrije openbare ruimten. In Ierland, Griekenland, Bulgarije, Malta, Spanje en Hongarije zijn de bepalingen het strengst. Daar geldt, op enkele uitzonderingen na, een totaalverbod op roken in openbare gelegenheden.

Stand van zaken

In februari 2013 heeft de Commissie in een openbaar verslag de stand van zaken opgemaakt voor de uitvoering van de Aanbeveling van de Raad betreffende rookvrije ruimten van 2009. In het verslag wordt geconstateerd dat:

  • alle EU-landen maatregelen hebben genomen om burgers te beschermen tegen tabaksrook, maar dat de inhoud van de maatregelen van land tot land flink verschilt
  • complexe wetgeving (wetgeving met uitzonderingen) in sommige EU-landen bijzonder moeilijk te handhaven is
  • de blootstelling aan tabaksrook tussen 2009 en 2012 gedaald is (bijv. bij cafébezoekers van 46% naar 28% en bij restaurantbezoekers van 31% naar 14%)
  • België, Spanje en Polen zijn voorbeelden van landen waar de blootstelling dankzij strenge regels in korte tijd fors is afgenomen
  • De antirookwetten hebben onmiddellijk positieve gezondheidseffecten: een daling van het aantal hartaanvallen en minder aandoeningen aan de luchtwegen. De economische gevolgen ervan zijn positief of neutraal.

De blootstelling van Europeanen aan tabaksrook in drink- of eetgelegenheden is nog eens onderzocht in het kader van de Eurobarometer. Volgens de laatste cijfers (2017) daalde de feitelijke blootstelling nog eens met 20% (in café's) en 9% (in restaurants).

Lees het verslag over de antirookwetgeving in de EU:

Aanbeveling van de Raad

De Aanbeveling van de Raad betreffende rookvrije ruimten was o.m. het resultaat van een raadpleging en dateert van 30 november 2009. De Raad drong er daarin bij de EU-landen op aan om op drie fronten actie te ondernemen:

  • Ze moesten hun bevolking binnen drie jaar volledig beschermen tegen blootstelling aan tabaksrook in afgesloten openbare ruimten, op de werkplek en in het openbaar vervoer.
  • Daarnaast moesten ze hun antirookwetgeving aanvullen met extra maatregelen, bijvoorbeeld om kinderen beter te beschermen, stoppen met roken te stimuleren en afschrikwekkende foto's op de verpakking van tabaksproducten verplicht te stellen.
  • Ze moesten beter samenwerken binnen de EU door een netwerk van nationale knooppunten voor de bestrijding van tabaksgebruik op te zetten.

Persberichten

Gerelateerde documenten