Κάπνισμα

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Σχέδια

Τα καινοτόμα σχέδια που προάγουν την υγεία μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία , που αποτελεί το μέσο υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία .

Από το 2005, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές διαχειρίζεται τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων σχεδίων και τις επιχορηγήσεις, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη διοργάνωση συνεδρίων και τις σχέσεις με τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων του προγράμματος για την υγεία.

Year of funding Project Title Organisation
2015 ENSP FY 2016 - ENSP year 2016: Building Europe’s capacity to fight against the tobacco epidemic

European Network for Smoking Prevention

2015 SFP SGA 2016 - Smoking prevention in action: The Smoke Free Partnership Coalition

Smoke Free Partnership

2014 ENSP action for year 2015

EUROPEAN NETWORK FOR SMOKING PREVENTION

2014 Smoking prevention in action: the Smoke Free Partnership Coalition

SMOKEFREE PARTNERSHIP FONDATION

2014 TOBACCO CESSATIION GUIDELINES FOR HIGH RISK GROUPS

EUROPEAN NETWORK FOR SMOKING PREVENTION

2013 SOEEF_FY2014(SOEEF_FY2014)
2013 ENSP_FY2014(ENSP_FY2014)
2012 ENSP_FY2013(ENSP_FY2013)
2010 European Conference on Tobacco or Health 2011 (ECToH2011)

Stichting Volksgezondheid of Roken, voor een rookvrije toekomst

2010 Action for Prevention (PREVACT)

Hungarian National Institute for Food and Nutrition Science

2009 Capacity Building: How to make Tobacco Tax Trendy(TobTaxy)

Smoke Free Partnership

2008 Smoking in movies: Impact on European youth and policy options(Smoking in movies)

Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung gemeinnützige Gesellschaft mbH

2008 ENSP coordinated action 2009 for health promotion and healthier lifestyles(ENSP2009)

Réseau européen pour la prévention du tabagisme aisbl

2008 Smokefree Class Competition Network(SFCN)

Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung gemeinnützige Gesellschaft mbH

2008 Access strategies for teen smoking cessation in Europe(ACCESS)

IFT Institute for Therapy Research (non-profit company with limited liability (gemeinnützige GmbH)

2007 Expert Toxicological Assessment of Smoke Constituents(ETASC)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM

2007 Electronic Model Tobacco Control(EMTOC)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM

2007 Evaluation of the impact of smoke-free policies in Member States on exposure to second-hand smoke and tobacco consumption (IMPASHS)

Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB

2007 Working with Communities to Reduce Health Inequalities: Protecting Children and Young People from Tobacco (CHI - CY- TOBACCO)

Liverpool Primary Care Trust - LPCT

2006 Women in Europe against Lung Cancer and Smoking (WELAS)

International Agency for Research on Cancer

2006 European Network of Quitlines -(ENQ)

QUIT

2006 Smokefree Class Competition, a school-based smoking prevention project(SFC-2007)

IFT-Nord Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung gemeinnützige Gesellschaft mbH

2006 ENSP coordinated action for tobacco control(ENSP)

Réseau européen pour la prévention du tabagisme aisbl

2006 Development of a dynamic modeling tool to assess health impact of policies(DYNAMO-HIA)

Erasmus Universitair Medisch Centrum

2005 European Network of Quitlines(ENQ)

QUIT

2005 Involvement of Hospital staff in the European smoke free hospitals process(ENSH)

Office Français de Prévention du Tabagisme (OFT)

2005 Physical Activity, Nutrition, Alcohol, Cessation of smoking, Eating out of home And obesity (PANACEA)

Universitair Medisch Centrum Utrecht

2005 General Practitioners and Economics of Smoking Cessation in Europe(PESCE)

Tabac & Liberté

2005 Move Europe - A Campaign for the Improvement of Lifestyle-related Workplace Health Promotion in Europe(Move Europe)

Universita Degli Studi di Perugia - Dipartamento di Specialita Medico-Chirurgiche e Sanita Publica

2005 Smokefree Class Competition, a school-based smoking prevention project(SFC-2006)

Institute for Therapy and Health Research

2005 European Network for Smoking Prevention(ENSP)

European Network for Smoking Prevention

2004 Elisad Internet Gateway: A qualitative resource for European web sites on drugs, alcohol, tobacco and other addiction(-)

TOXIBASE - Réseau National d'Information et de Documentation

2004 European Coordinated Action For The Reduction Of Smoking Prevalence And Tobacco Related Harm(-)

ENSP - European Network for smoking prevention

2003 Operation of the European NGO Network for Smoking Prevention(-)

ENSP (European Network for Smoking Prevention)

2003 ENYPAT Framework Project 2003(ENYPAT)

KTL (National Public Health Institute)